Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa, Webinár 13.10.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20221013

Semináre - Zamestnanec a mzdové náklady zamestnávateľa

predaj ukončený Sledujte Webinár

Na webinári sa podrobne pozrieme na to, aká je skutočná "cena práce" zamestnanca - alebo, ak chcete, z čoho reálne pozostávajú mzdové náklady zamestnávateľa.

Z iného uhla pohľadu: na čo všetko má zamestnanec nárok podľa Zákonníka práce a ďalších predpisov a koľko to "stojí" jeho zamestnávateľa.

Očakávajte netradičný pohľad na Zákonník práce a na to, ako čo najrozumnejšie poskytovať zamestnancom nárokovateľné ale i "dobrovoľné" benefity.

Jedinečný webinár na tieto témy.

*

Program: 

  • oficiálna definícia "ceny práce"
  • na čo všetko má podľa Zákonníka práce zamestnanec nárok - mzda, náhrady mzdy, príplatky, odmeny, nárokovateľné benefity...
  • aké sú priame a nepriame (skryté) náklady zamestnávateľa, aká je skutočná cena práce?
  • ktoré benefity sú zaťažené daňou z príjmu a odvodmi a ktoré sú od dane a odvodov oslobodené
  • povinné a nepovinné benefity, ktoré nepovinné benefity možno odporúčať
  • s akými reálnymi nákladmi na prácu zamestnanca by mal kalkulovať zamestnávateľ
  • je "drahší" zamestnanec s nižšou mzdou alebo zamestnanec s vyššou mzdou?
  • definícia závislej práce vs. zamestnávanie "na živnosť", kedy je možné zamestnávanie "na živnosť"
  • výhody a nevýhody postavenia zamestnanca vs. živnostníka, výška daňovo-odvodového zaťaženia
  • dopad na dávky - materské, nemocenské, dávka v nezamestnanosti, dôchodky...

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete"). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur