SZČO, Webinár 15.11.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20221115

Semináre - SZČO

predaj ukončený Sledujte Webinár

Na webinári sa podrobne pozrieme na postavenie SZČO, spoločníkov a konateľov v daňovo-odvodovom systéme. 

Určite vás bude zaujímať a možno inšpirovať, aké (nízke!) je daňovo-odvodové zaťaženie SZČO v Maďarsku a v Českej republike.

Jedinečný webinár na tieto témy.

*

Program: 

 • definícia závislej práce podľa Zákonníka práce vs. zamestnávanie "na živnosť"
 • kedy je možné zamestnávanie "na živnosť"
 • s akými reálnymi nákladmi na prácu zamestnanca by mal kalkulovať zamestnávateľ a akú sumu by mal fakturovať živnostník
 • výhody a nevýhody postavenia zamestnanca vs. živnostníka
 • SZČO, to nie sú len živnostníci ...
 • mať či nemať svoju s.r.o.
 • postavenie SZČO, spoločníkov a konateľov v daňovo-odvodovom systéme, porovnanie so zamestnancami
 • autorské honoráre
 • podiely na zisku
 • optimalizácia daňovo-odvodového zaťaženia samostatne podnikajúcich osôb, autorov a umelcov, spoločníkov a konateľov
 • dopad na dávky - materské, nemocenské, dávka v nezamestnanosti, dôchodky...
 • porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia SZČO na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete"). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur