Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Bratislava 31.01.2023

Hotel Saffron, Radlinského 27

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2022/2023 – všetky schválené legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

*

Program:

I. ČASŤ: ZMENY PRE ROK 2023

Zmeny v Zákonníku práce

 • Nový povinný obsah pracovných zmlúv, nové povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pracovných podmienkach
 • Nové povinnosti zamestnávateľa voči "dohodárom", plánovanie výkonu práce dohodárov, náhrada odmeny pri zrušenej zmene
 • Otcovská dovolenka
 • Najvýhodnejšia stratégia pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie
 • Zvýšenie stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023
 • Zvýšenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov
 • Príplatky ku mzde v roku 2023
 • Nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami
 • Nový príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zmeny v zákone o nelegálnej práci
 • Zmeny pri zamestnávaní ZŤP osôb
Zmeny v zákone o službách zamestnanosti
 • Zmeny pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín
 • Nová informačná povinnosť zamestnávateľa, ku ktorému bude vyslaný občan EÚ
 • Zmeny príspevkov, absolventskej praxe, podpory nových SZČO atď.

Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť

 • Nezdaniteľné časti v roku 2023
 • Daňový bonus na deti - zmeny pre rok 2023
 • Nové oslobodenie od dane pri príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
 • Ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

Sociálne a zdravotné poistenie

 • Min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
 • Zmeny pre tehotenské a materské v roku 2023, "otcovské" po narodení dieťaťa
 • Zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách študentov a dôchodcov
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách na sezónnu prácu
 • Ďalšie zmeny pri vymeriavacom základe zamestnanca
 • Zmeny pri vylúčení povinnosti platiť poistné
 • Nová evidencia analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu
 • Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie
 • Ďalšie zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

Zmeny v dôchodkoch

 • Zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty
 • Nové rodičovské dôchodky, nové predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch
 • Zmeny pri vdovských dôchodkoch
 • Valorizácia dôchodkov a minimálnych dôchodkov
 • Revolučné zmeny v II. dôchodkovom pilieri

II. ČASŤ: ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022

 • Zásadný problém pri zúčtovaní za rok 2022 bude vysporiadanie daňového bonusu na deti
 • Pre ktorého rodiča je výhodnejšie požiadať o daňový bonus
 • Daňový bonus za prvý polrok a za druhý polrok 2022
 • Daňový bonus v kombinácií s dotáciou na stravovanie
 • Daňový bonus SZČO v daňovom priznaní za rok 2022
 • Nezdaniteľné časti za rok 2022
 • Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • Vydávanie "Potvrdení o zdaniteľných príjmoch"
 • Kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • Rozdiely v ročnom zúčtovaní pre rezidentov a nerezidentov
 • Tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2022
 • Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2022 a „Prehľad“ pre rok 2023
 • Venovanie 2% (3%) za rok 2022
 • Ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR alebo určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

*

Trvanie: 9:00 - cca 15:30, v tom jedna 60 minútová obedná prestávka.

Prezentácia bude otvorená od 8:30.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Na seminári dostanete rozsiahly tlačený pracovný materiál formátu A4.

Počas seminára sa môžete lektora pýtať na otázky k preberaným témam.

*

V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

Cena:

100 € + 20% DPH = 120 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

90 € + 20% DPH = 108 €