Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Trenčín 18.01.2023

Hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2022/2023 – všetky schválené legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

*

Program:

I. ČASŤ: ZMENY PRE ROK 2023

Zmeny v Zákonníku práce

 • Nový povinný obsah pracovných zmlúv, nové povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pracovných podmienkach
 • Nové povinnosti zamestnávateľa voči "dohodárom", plánovanie výkonu práce dohodárov, náhrada odmeny pri zrušenej zmene
 • Otcovská dovolenka
 • Najvýhodnejšia stratégia pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie
 • Zvýšenie stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023
 • Zvýšenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov
 • Príplatky ku mzde v roku 2023
 • Nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami
 • Nový príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zmeny v zákone o nelegálnej práci
 • Zmeny pri zamestnávaní ZŤP osôb
Zmeny v zákone o službách zamestnanosti
 • Zmeny pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín
 • Nová informačná povinnosť zamestnávateľa, ku ktorému bude vyslaný občan EÚ
 • Zmeny príspevkov, absolventskej praxe, podpory nových SZČO atď.

Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť

 • Nezdaniteľné časti v roku 2023
 • Daňový bonus na deti - zmeny pre rok 2023
 • Nové oslobodenie od dane pri príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
 • Ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

Sociálne a zdravotné poistenie

 • Min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
 • Zmeny pre tehotenské a materské v roku 2023, "otcovské" po narodení dieťaťa
 • Zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách študentov a dôchodcov
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách na sezónnu prácu
 • Ďalšie zmeny pri vymeriavacom základe zamestnanca
 • Zmeny pri vylúčení povinnosti platiť poistné
 • Nová evidencia analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu
 • Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie
 • Ďalšie zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

Zmeny v dôchodkoch

 • Zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty
 • Nové rodičovské dôchodky, nové predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch
 • Zmeny pri vdovských dôchodkoch
 • Valorizácia dôchodkov a minimálnych dôchodkov
 • Revolučné zmeny v II. dôchodkovom pilieri

II. ČASŤ: ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022

 • Zásadný problém pri zúčtovaní za rok 2022 bude vysporiadanie daňového bonusu na deti
 • Pre ktorého rodiča je výhodnejšie požiadať o daňový bonus
 • Daňový bonus za prvý polrok a za druhý polrok 2022
 • Daňový bonus v kombinácií s dotáciou na stravovanie
 • Daňový bonus SZČO v daňovom priznaní za rok 2022
 • Nezdaniteľné časti za rok 2022
 • Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • Vydávanie "Potvrdení o zdaniteľných príjmoch"
 • Kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • Rozdiely v ročnom zúčtovaní pre rezidentov a nerezidentov
 • Tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2022
 • Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2022 a „Prehľad“ pre rok 2023
 • Venovanie 2% (3%) za rok 2022
 • Ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR alebo určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

*

Trvanie: 9:00 - cca 15:30, v tom jedna 60 minútová obedná prestávka.

Prezentácia bude otvorená od 8:30.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Na seminári dostanete rozsiahly tlačený pracovný materiál formátu A4.

Počas seminára sa môžete lektora pýtať na otázky k preberaným témam.

*

V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

Cena:

90 eur + 20% DPH = 108 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

80 eur + 20% DPH = 96 eur