Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny, Žilina 28.09.2022

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Cena: 84,00 EUR

kód:20220928

Semináre - Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny

predaj ukončený

Hlavnou témou seminára je nový daňový bonus.

Ďalej budeme hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1.6.2022 + ďalších aktuálnych témach, najmä o novinkách schválených na septembrovej schôdzi NRSR.

*

Program: 

1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023

 • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
 • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
 • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
 • na čo si treba dať pozor
 • rady a odporúčania 

2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

 • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
 • ochranná lehota tehotných žien, príklady
3. Novinky v dôchodkoch
 • možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
 • rodičovský dôchodok
4. Otcovská dovolenka
 • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa
 • možnosť čerpania materského otcom už pri narodení dieťaťa
5. Sezónna práca
 • novinka v Zákonníku práce: nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • odvodové zvýhodenia
6. Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 a od 1.9.2022
 • ďalšie zvýšenie stravného od 1.9.2022
7. Diskusia
 • príspevky na rekreáciu
 • kurzarbeit
 • atď., podľa toho, čo sa potrebujete spýtať
 
*
 
Trvanie: 9:00 - cca 15:00, v tom jedna 60 minútová obedná prestávka.

Prezentácia bude otvorená od 8:30.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Na seminári dostanete tlačený pracovný materiál formátu A4 s aktuálnymi informáciami a témami.

Počas seminára sa môžete lektora pýtať na otázky k preberaným témam.

*

V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur