MATERSKÁ 2023

Cena: 29,70 EUR

kód:20230501

Knihy

Objednaj
skladom

Vitajte pri čítaní knihy "MATERSKÁ 2023", je to v poradí deviate vydanie knihy počnúc rokom 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské".

*

Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien (od 1. júna 2022) a zavedenie otcovskej dovolenky, s možnosťou poberania materského v rozsahu 2 týždňov v období 6 týždňov po pôrode (od 1. novembra 2022).

Ďalšie veľmi dôležité zmeny - aj keď na prvý pohľad "o nič nejde" - priniesli novely zákona platné od 1.1.2023. Zmena § 140, podľa ktorej sa posudzuje vylúčenie povinnosti platiť poistné v čase na materskej, či rodičovskej dovolenke, je veľmi zásadná a zapracovali sme ju do znenia knihy na konci marca 2023.

Súčasne sme sa 3.3.2023 dozvedeli informáciu o priemernej mzde v SR, zistenej za rok 2022 - tá bola 1304 €. Tým pádom už poznáme maximálny DVZ platný pre nástup na materskú v roku 2024, je to suma 85,7425 €. Aj túto novinku sme zapracovali na konci marca 2023 do knihy, aby bola užitočná aj pre tých, čo sa chystajú na materskú v roku 2024.

Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské, v roku 2023 je to suma 79,6274 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu 1791,70  v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1851,40 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2024, je maximálny možný denný vymeriavací základ suma 85,7425 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu až 1929,30 v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

*

Kniha "MATERSKÁ 2023" je k dispozícií v elektronickej podobe na našej stránke, v tlačenej podobe sa začína predávať na konci mája 2023.

Ak chcete čítať knihu "MATERSKÁ 2023" v elektronickej podobe, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ":

  • OBSAH
  • OBSAH - MATERSKÁ
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

*

Knihu spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet do 15 dní doporučenou poštou, v cene 29,70 € je poštovné a balné.  

Náš účet:  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Kniha MATERSKÁ 2023: ÚVOD
Kniha MATERSKÁ 2023: OBSAH
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA ŽIEN OD 1. JÚNA 2022
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.6 VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ OD 1. JANUÁRA 2023
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 5. MATERSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV