Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti, Webinár 14.02.2023

Program:

 • Nový povinný obsah pracovných zmlúv, nové povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pracovných podmienkach
 • Nové povinnosti zamestnávateľa voči "dohodárom", plánovanie výkonu práce dohodárov, náhrada odmeny pri zrušenej zmene
 • Otcovská dovolenka
 • Najvýhodnejšia stratégia pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie
 • Zvýšenie stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023
 • Zvýšenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov
 • Príplatky ku mzde v roku 2023
 • Nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami
 • Nový príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zmeny v zákone o nelegálnej práci
 • Zmeny pri zamestnávaní ZŤP osôb

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Záznam webinára bude k dispozícií registrovaným predplatiteľom stránky www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL

Cena:

82,50 € + 20% DPH = 99 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

Len 60 € + 20% DPH = 72 €