Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, Webinár 15.02.2023

Program:

Sociálne a zdravotné poistenie

 • Min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
 • Zmeny pre tehotenské a materské v roku 2023, "otcovské" po narodení dieťaťa
 • Zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách študentov a dôchodcov
 • Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách na sezónnu prácu
 • Ďalšie zmeny pri vymeriavacom základe zamestnanca
 • Zmeny pri vylúčení povinnosti platiť poistné
 • Nová evidencia analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu
 • Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie
 • Ďalšie zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

Zmeny v dôchodkoch

 • Zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty
 • Nové rodičovské dôchodky, nové predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch
 • Zmeny pri vdovských dôchodkoch
 • Valorizácia dôchodkov a minimálnych dôchodkov
 • Revolučné zmeny v II. dôchodkovom pilieri

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Záznam webinára bude k dispozícií registrovaným predplatiteľom stránky www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL

Cena:

82,50 € + 20% DPH = 99 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

Len 60 € + 20% DPH = 72 €