Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022, Webinár 16.02.2023

Program:

  • Daňový bonus na deti za rok 2022 + zmeny pre rok 2023
  • Ročné zúčtovanie za rok 2022

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky. 

Zmena a doplnenie programu vyhradené. 

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Záznam webinára bude k dispozícií registrovaným predplatiteľom stránky www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL 

Cena:

82,50 € + 20% DPH = 99 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

Len 60 € + 20% DPH = 72 €