Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022, Webinár 16.02.2023

Webinár je súčasťou série troch webinárov, na ktorých si pomaly a podrobne zopakujeme to, čo sme len stručne vysvetľovali na webinároch v decembri a januári.
 
14.2.2023: Zákonník práce od 1.11.2022 a zmeny v zákone o službách zamestnanosti
15.2.2023: Zákony o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, zmeny od 1.1.2023
16.2.2023: Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022
 
*
 
Program webinára dňa 16.2.2023:
 
... Daňový bonus na deti za rok 2022 + zmeny v daňovom bonuse na deti pre rok 2023 (mesačné preddavky, ročné zúčtovanie, daňové priznanie)
... Ročné zúčtovanie za rok 2022
... Nezdaniteľné časti pri ročnom zúčtovaní za rok 2022
... Daňový bonus na zaplatené úroky - filozofia, podmienky nároku, vydokladovanie, vyplnenie žiadosti, výpočet daňového bonusu
... Kedy si musí zamestnanec sám podať daňové priznanie, kedy môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, príklady
... Postup pri daňových nerezidentoch, napríklad pri Ukrajincoch
... Ročné zúčtovanie v prípade že mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov
... Ročné zúčtovanie v prípade bývalého zamestnanca
... Chyby pri ročnom zúčtovaní
... Výpočet dane v ročnom zúčtovaní
... Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania
... Tlačivá: "Vyhlásenie", "Potvrdenie o príjmoch", "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania", "Hlásenie", atď.
... Lehoty
... Venovanie 2 % (3 %) dane na osobitné účely
... Oprava chýb, ktoré sa vyskytli počas roka
... Ďalšie povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o dani z príjmov (mzdové listy)
 
*
 
Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.
 
*
 
Zmena a doplnenie programu vyhradené.
 
*
 
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
 
Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam (!) formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.
 
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.
 
Záznam webinára budú mať k dispozícií registrovaní užívatelia na našej stránke www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL.
 
*
 
Cena:
 
82,50 € + 20% DPH = 99 €
 
Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":
 
Len 60 € + 20% DPH = 72 €
 
Cena za všetky tri webináre (14.+15.+16.2.2023):
 
165 € + 20% DPH = 198 €
 
Zľavnená cena za všetky tri webináre predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":
 
Len 120 € + 20% DPH = 144 €
 
*