Balík troch webinárov 14.2.2023 - 15.2.2023 - 16.2.2023

Program:

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Záznamy webinárov budú k dispozícií registrovaným predplatiteľom stránky www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL

Cena:

165 € + 20% DPH = 198 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

Len 120 € + 20% DPH = 144 €