Jarná škola Jozefa Mihála: Nemocenské dávky, Materská, Dávka v nezamestnanosti, Webinár 30.05.2023

Cena: 108,00 EUR

kód:20230530

Semináre - Jarná škola Jozefa Mihála

predaj ukončený Sledujte Webinár

Webinár je súčasťou balíka 12 webinárov "Jarná škola Jozefa Mihála", s vybranými témami zo Zákonníka práce, dane z príjmov zo závislej činnosti, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, dávok a dôchodkov.

Cieľová skupina sú mzdové účtovníčky, účtovníci a personalisti, na úrovni začiatočník a mierne pokročilý.

Účasť môže byť zaujímavá aj pre skúsených účtovníkov a účtovníčky, ktorí si chcú skonfrontovať svoje znalosti v priamej diskusií s Jozefom Mihálom.

*

Program webinára 30.5.2023:

  • nemocenské dávky z nemocenského poistenia zamestnanca: nemocenské, ošetrovné, tehotenské a materské
  • rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu
  • výpočet denného vymeriavacieho základu
  • na čo si dať pozor
  • špecifiká pri čerpaní materského inými poistencami - otcami detí
  • náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti
  • povinnosti zamestnávateľa pri výplate dávok z nemocenského poistenia
  • materské a Zákonník práce - materská, otcovská a rodičovská dovolenka

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam (!) formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Záznam webinára budú mať k dispozícií všetci účastníci formou prístupu “OBSAH” na našej stránke.

Účastníci, ktorí doteraz nemali prístup “OBSAH” ani “PROFESIONÁL”, dostanú prístup “OBSAH” na dobu jedného mesiaca po termíne konania webinára.

*

Cena:

90 € + 20 % DPH = 108 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

Len 70 € + 20 % DPH = 84 €

*

Cena za balík všetkých 12 webinárov “Jarná škola Jozefa Mihála”:

540 € + 20 % DPH = 648 €

Zľavnená cena za balík predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan”:

Len 420 € + 20 % DPH = 504 €

V prípade zakúpenia balíka všetkých 12 webinárov sa na jednotlivých webinároch môžu prestriedať viacerí účastníci - zamestnanci spoločnosti, ktorá balík zakúpila.

*

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS, prípadne požiadajte o vystavenie ZF. Pracovný materiál, link a prístupové heslo posielame cca 2 dni pred vysielaním webinára iba  tým účastníkom, ktorí včas uhradili poplatok.

Storno podmienky: V prípade, že Vám bol poslaný pracovný materiál a prístupový link s heslom, uhradenú sumu nevraciame.