DAŇOVÝ A ODVODOVÝ KOLOTOČ (KASKÁDY MÁJ 2023) - Účasť s ubytovaním na všetkých 3 dňoch konferencie, Kaskády (Sielnica) 17.05.2023

Hotel Kaskády (4*)

Cena: 432,00 EUR

kód:20230517

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč (Kaskády máj 2023)

predaj ukončený

Po dvadsiatytretí krát vás pozývame na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdárov, účtovníkov, ekonómov a majiteľov firiem do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači, v termíne 17. až 19. mája 2023 (streda až piatok).

Program konferencie je určený účtovníkom, mzdárom, personalistom, ekonómom a majiteľom firiem.

Počas celej konferencie budú lektormi vaši obľúbení Jozef Mihál a Martin Tužinský.

Miesto konania: Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Program

Prvý deň: streda 17.5.2023 (začiatok o 10:30, 12:30 – 13:30 obed, ukončenie 15:30)

 • lektor Martin Tužinský, moderátor Jozef Mihál

1) Účtovanie vybraných transakcií v sústave podvojného účtovníctva

 • Účtovanie investícií do podielových fondov v účtovníctve podnikateľského subjektu
 • Účtovanie pôžičiek
 • Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie z pohľadu PÚ, praxe a FR SR
 • Účtovanie platobných brán
 • Nesprávne účtovanie centových zaokrúhlení pri pohľadávkach a záväzkoch
 • Účtovanie debetných platobných kariet
 • Účtovanie príspevku na úhradu straty z pohľadu spoločníka, ktorý je právnickou osobou
 • Účtovanie opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Účet 513 - Náklady na reprezentáciu v praxi

2) Vybrané problémy z oblasti dane z príjmov

 • Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia - rekapitulácia nových pravidiel platných od 01.01.2023
 • Vylúčenie príjmov zdaňovaných podľa § 5 zákona o dani z príjmov z kontrolovaných transakcií a s tým spojené problémy
 • Majetok poskytnutý na prenájom a krátenie daňových odpisov do výšky tržieb z prenájmu majetku
 • Energie v súvislosti s prenajatou nehnuteľnosťou a podmienka zaplatenia vyplývajúce z § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov
 • Nemožnosť uplatnenia ubytovania hradeného obchodným partnerom do daňových výdavkov

3) Vybrané zmeny v názoroch FR SR a aktuálne výklady vybraných problémov zo strany MF SR a FR SR

 • Uplatňovanie výdavkov FO pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku
 • Odpis záväzku a možnosť uplatnenia oslobodenia od dane v zmysle § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov
 • Uplatňovanie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov (tzv. "paušalizácia" výdavkov) a vplyv na identifikovanie nepeňažného príjmu na strane zamestnanca
 • Názorový zvrat FR SR v súvislosti s uplatnením odpočtu DPH z reklamných služieb dodaných v rámci automobilových pretekov s presahom na rozsudok ESD (Amper Metal, Vec: C-334/20) a najnovšiu judikatúru NSSR

*

Druhý deň: štvrtok 18.5.2023 (začiatok o 9:30, 12:30 – 13:30 obed, ukončenie 15:30)

 • lektori Martin Tužinský a Jozef Mihál

Ako podnikať z pohľadu daňovo-odvodového zaťaženia a administratívy

 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia s.r.o. a SZČO uplatňujúceho paušálne výdavky
 • Možnosti optimalizácie daňového zaťaženia v prípade príjmov z prenájmu
 • Definícia zdaniteľnej osoby z pohľadu DPH
 • Obchodovanie s nehnuteľnosťami v postavení FO z pohľadu DPH
 • Definícia obratu na účely DPH od 01.01.2023
 • Inštitút manželstva ako nástroj na legálne vyhnutie sa registrácie za platiteľa DPH
 • Premena SZČO na s.r.o. a možnosti ako ušetriť na daniach
 • Práca vo vlastnej firme, ako funguje jednoosobová s.r.o?
 • Zákon o nelegálnej práci - výpomoc rodinného príslušníka
 • Kedy a prečo využiť Autorský zákon
 • Zmluvy podľa Obchodného a podľa Občianskeho zákonníka
 • Otázky a zapojenie do diskusie zo strany účastníkov konferencie vítané

*

Tretí deň: piatok 19.5.2023 (začiatok o 9:30, 12:30 – 13:30 obed, ukončenie 15:30)

 • lektori Jozef Mihál a Martin Tužinský

Zamestnávanie z pohľadu daňovo-odvodového zaťaženia

 • Prvé skúsenosti s názormi FR SR počas miestneho zisťovania v súvislosti s uplatňovaním § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • "Svojský" výklad FR SR v súvislosti s oslobodením od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP (stravovanie zamestnancov) a praktické problémy v praxi
 • Špecifiká cestovných náhrad v prípade konateľov a spoločníkov
 • Cestovné náhrady a problematika DPH
 • Zdaňovanie obchodných podielov a legálna daňová optimalizácia základu dane
 • Nepeňažný vklad FO do s.r.o. a daňové dôsledky
 • Aké formy zamestnania je možné využiť, aké sú medzi nimi rozdiely
 • Zamestnanecké benefity - ako ušetriť na daniach a odvodoch
 • Odvodové odpočítateľné položky vs. minimálne zdravotné odvody
 • Dopad na dávky - nemocenské, materské, dávky v nezamestnanosti
 • ... a dôchodky ...
 • Debata Jozefa Mihála a Martina Tužinského a všetkých účastníkov konferencie

*

CENA ZA ÚČASŤ NA ODBORNEJ KONFERENCIÍ PRE JEDNU OSOBU

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • účasť na odbornom programe
 • pracovné materiály
 • obed a občerstvenie (2 x za deň coffee break) počas konferencie

V účastníckom poplatku s ubytovaním je naviac zahrnuté:

 • raňajky + večera
 • neobmedzený vstup do jedinečného hotelového wellness
 • POZOR, samotné ubytovanie si účastník musí hradiť osobitne priamo voči hotelu. V našom účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie. Vo vlastnom záujme si prosím dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr, aby sa izby podľa Vášho želania nevypredali. Hotel Vám ponúkne izby v rôznej kvalite a cene v rámci kapacity vyhradenej pre našu konferenciu. Pre účastníkov konferencie sme vybavili zľavu z cenníkovej ceny ubytovania vo výške 20% - pri objednávaní ubytovania prosím uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Relia. Po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám poskytol hotel, si budete musieť hľadať ubytovanie v okolí ... telefón na recepciu hotela je 045/5300026, 045/5300035

Pozor, čím skôr si účasť objednáte a uhradíte, tým je vaša cena nižšia.

Cena pri účasti s ubytovaním, všetky tri dni

Pozor, viď vyššie: v uvedených cenách "pri účasti s ubytovaním" nie je zahrnutá cena samotného ubytovania, ktoré si rieši a hradí každý účastník individuálne v hoteli Kaskády.

Cena pri objednávke a úhrade do 17.4.2023

396 eur s DPH (330 eur bez DPH)

360 eur s DPH (300 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Cena pri objednávke a úhrade od 18.4.2023 do 12.5.2023

432 eur s DPH (360 eur bez DPH)

396 eur s DPH (330 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*

Cena pri účasti s ubytovaním za 1. a 2. deň alebo za 2. a 3. deň

Pozor, viď vyššie: v uvedených cenách "pri účasti s ubytovaním" nie je zahrnutá cena samotného ubytovania, ktoré si rieši a hradí každý účastník individuálne v hoteli Kaskády.

Cena pri objednávke a úhrade do 17.4.2023

312 eur s DPH (260 eur bez DPH)

288 eur s DPH (240 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Cena pri objednávke a úhrade od 18.4.2023 do 12.5.2023

336 eur s DPH (280 eur bez DPH)

312 eur s DPH (260 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*

Cena pri účasti bez ubytovania všetky tri dni

Myslí sa cena pri účasti bez ubytovania v hoteli Kaskády, kedy si účastník zabezpečí ubytovanie inde alebo dochádza na konferenciu "z domu".

Cena pri objednávke a úhrade do 17.4.2023

360 eur s DPH (300 eur bez DPH)

324 eur s DPH (270 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Cena pri objednávke a úhrade od 18.4.2023 do 12.5.2023

396 eur s DPH (330 eur bez DPH)

360 eur s DPH (300 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Cena pri účasti bez ubytovania za jeden deň

Myslí sa cena pri účasti bez ubytovania v hoteli Kaskády, kedy si účastník zabezpečí ubytovanie inde alebo dochádza na konferenciu "z domu".

Cena pri objednávke a úhrade do 17.4.2023

132 eur s DPH (110 eur bez DPH)

120 eur s DPH (100 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Cena pri objednávke a úhrade od 18.4.2023 do 12.5.2023

144 eur s DPH (120 eur bez DPH)

132 eur s DPH (110 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Ak máte záujem zúčastniť sa, prosíme prihláste sa cez E-shop

E-shop: www.obchod.relia.sk

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol prosíme uveďte číslo objednávky.

Ako špecifický symbol prosíme uveďte Vaše IČO – ak ste súkromná osoba, IČO uvádzajte 0 a do poznámky napíšte meno podľa objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencií. Ďakujeme za Váš záujem.

*

RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, 821 02 Bratislava

IČO: 31369308 IČ DPH: SK2020315506   Reg.: OS BA I., Oddiel Sro., Vložka č.6724/B. 

Tel. 0907135442 (R. Miháliková)

www.relia.sk