Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024 PRE CHOROBU ZRUŠENÉ , Nitra 26.01.2024

Agoinštitút, Akademická 4

Cena: 144,00 EUR

kód:20240126

Semináre - Ročné zúčtovanie za rok 2023 a Legislatívne zmeny 2024

predaj ukončený

*

19.1.2024: Seminár je pre ochorenie lektora zrušený.

*

Komplexnú informáciu k seminárom a webinárom "Ročné zúčtovanie" a "Legislatívne zmeny" nájdete tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1022

*

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2023/2024 – všetky schválené legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023.

Počas seminára sa môžete lektora pýtať na otázky k preberaným témam.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady. Pri včasnej objednávke a úhrade získate nižšiu cenu.

*

Program:

I. ČASŤ, Ročné zúčtovanie za rok 2023

 • problémy pri zúčtovaní za rok 2023 budú dva a poriadne: daňový bonus na deti a daňový bonus na zaplatené úroky v kombinácií s mimoriadnym daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky a príspevkom na zvýšenú splátku úveru na bývanie
 • pripravte sa na to, že vysvetlenie oboch problémov nám zaberie podstatnú časť seminára
 • na aké dieťa je nárok na daňový bonus, rozvedené manželstvá, druh a družka, posudzovanie štúdia
 • daňový bonus za rok 2023 - výpočet v ročnom zúčtovaní, problém s dotáciou na stravovanie za január - apríl 2023 
 • kedy bude pre zamestnanca výhodné podať si daňové priznanie, príklady
 • výpočet daňového bonusu v daňovom priznaní, ako zapísať do daňového priznania údaje druhej oprávnenej osoby, príklady
 • kedy je nárok a aký je výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky, príklady
 • kedy je nárok a aký je výpočet mimoriadneho daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, príklady
 • nezdaniteľné časti za rok 2023
 • problém s predĺženým rodičovským príspevkom pri uplatnení NČ na manželku (dieťa nebolo prijaté do obecnej škôlky), príklady
 • kedy si musí zamestnanec podať daňové priznanie
 • povinnosti zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní preddavkov, lehoty, tlačivá
 • rozdiely v ročnom zúčtovaní pre rezidentov a nerezidentov
 • zmeny v tlačivách, ako vyplniť údaje pri uplatnení daňových bonusov pri úveroch na bývanie
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2023 a „Prehľad“ pre rok 2024
 • venovanie 2% (3%) za rok 2024

II. ČASŤ, Zmeny pre rok 2024

 • zmeny v Zákonníku práce ... minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde, 1. september
 • zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť ... nezdaniteľné časti, daňový bonus na deti, zmeny pri daňovom bonuse na zaplatené úroky pri nových zmluvách
 • sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a dávky ... min. a max. vymeriavacie základy, zmeny pre tehotenské a materské, zmeny pre prerušenie a vylúčené doby, zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok v roku 2024, VZ pre minimálny dôchodok
 • nový príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Cena:

 • pri úhrade do 31. októbra 2023 platí cena 100 eur + 20 % DPH = 120 eur, zľavnená cena je 90 eur + 20 % DPH = 108 eur
 • pri úhrade do 30. novembra 2023 platí cena 110 eur + 20 % DPH = 132 eur, zľavnená cena je 100 eur + 20 % DPH = 120 eur
 • pri úhrade od 1. decembra 2023 platí cena 120 eur + 20 % DPH = 144 eur, zľavnená cena je 110 eur + 20 % DPH = 132 eur

Zľavnené ceny sa týkajú našich klientov, ktorí majú prístup na našu stránku www.relia.sk a to prístup OBSAH alebo OBČAN alebo PROFESIONÁL (1 prístup = 1 zľava, pri účasti viacerých osôb z vašej organizácie máte nárok na zľavu na jednu osobu).

V cene dostanete:

 • Prístup na seminár "Ročné zúčtovanie + Legislatívne zmeny" pre jednu osobu.
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas seminára.
 • Prístup "OBSAH" na našu stránku www.relia.sk platný odo dňa úhradydo 29.2.2024. To znamená, že budete mať prístup na záznamy webinárov, ale aj prístup na plné verzie článkov na našej stránke, a prístup na záznamy predošlých webinárov.

V cene dostanete rozsiahly tlačený materiál vo formáte A4 a jednu publikáciu zdarma z možností:

 • Mzdárske zákony 2024
 • Materská 2023
 • Dôchodky 2023

Na seminári si môžete za zvýhodenú cenu zakúpiť ďalšie publikácie:

 • Tlačený materiál ... ďalší kus za cenu 11 eur s DPH
 • Mzdárske zákony 2024 ... za cenu 11 eur s DPH
 • Materská 2023 ... za cenu 11 eur s DPH
 • Dôchodky 2023 ... za cenu 11 eur s DPH
 • Škola mzdovej účtovníčky 2023 ... za cenu 33 eur s DPH

*

Trvanie: 9:00 - cca 16:00, v tom jedna 60 minútová obedná prestávka.

Prezentácia bude otvorená od 7:45.

*

Zmeny a doplnenie programu vyhradené.

*