MATERSKÁ 2024

kód:202406

Knihy

Len na stránke

Vitajte pri čítaní knihy "MATERSKÁ 2024". Je to v poradí desiate vydanie knihy, ktorá vychádza od roku 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské" a ktorá pomohla tisíckam rodín na Slovensku získať čo najvyššiu "materskú". Kniha dobre poslúži aj vám a nájdete v nej potrebné informácie, ak sa chystáte na materskú v roku 2024 alebo v roku 2025.

Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení v poslednom období je pozitívna zmena pri posudzovaní nároku na materské žien (§ 48 ods. 1 ZSP, posledná veta), kedy sa do požadovanej doby poistenia najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom započítavajú nielen všetky skončené nemocenské poistenia ale aj všetky ďalšie trvajúce nemocenské poistenia, z ktorých si budúca matka neuplatňuje materské. Táto zmena je účinná od 13. augusta 2023.

Ďalej, s účinnosťou od 1. januára 2024, sa pri posudzovaní tejto podmienky u žien pri materskej (§ 48 ods. 1 ZSP) započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne.

Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské, v roku 2024 je to suma 85,7425 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2025, je maximálny možný denný vymeriavací základ suma 94,0274 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2025 tak môže dosiahnuť sumu až 2115,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 2186,20 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

*

Kniha "MATERSKÁ 2024" je k dispozícií len v elektronickej podobe na našej stránke. Tlač neplánujeme.

Ak chcete čítať knihu "MATERSKÁ 2024" v elektronickej podobe, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ”:

  • OBSAH
  • OBSAH - MATERSKÁ
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

*

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

Kniha MATERSKÁ 2024: ÚVOD
Kniha MATERSKÁ 2024: OBSAH
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA ŽIEN OD 1. JÚNA 2022
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.6 PODMIENKA MAŤ NAJMENEJ 270 DNÍ NEMOCENSKÉHO POISTENIA PRI MATERSKEJ ŽIEN
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.7 ZAPOČÍTANIE DOBY ŠTÚDIA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 5. MATERSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, NEMOCENSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.6 AKÉ ODVODY A DAŇ Z PRÍJMU SA PLATIA, AK CHCETE MAX. MATERSKÚ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV