Daňové a odvodové tipy II. (2013)

Cena: 11,00 EUR

kód:201306

Knihy

vypredané

V roku 2009 prvýkrát vyšla kniha „Daňové a odvodové tipy (ako ušetriť pri platení daní a odvodov)". Kniha nabitá tipmi ako legálne, v súlade s vtedy platnými zákonmi platiť čo najnižšie dane a odvody sa rýchlo rozchytala a stala sa nedostatkovým tovarom.

Odvtedy prešli temer štyri roky. Ako člen vlády som v rokoch 2011 a 2012 presadil zrušenie mnohých nezmyslov a výnimiek v daňovo-odvodovom systéme, cez ktoré štátu unikali značné prostriedky. Tí, čo vedeli ako nato, získali výhody oproti tým, čo tieto výnimky využiť nevedeli alebo využiť nemohli. Dnes tak mnohé z toho, čo bolo v knihe napísané v roku 2009, už dávno neplatí.

Zrušenie výnimiek a neoprávnených výhod malo viesť k následnému plošnému zníženiu daní a odvodov pre všetkých. Dobrým príkladom je zvýšenie (o 18%) a predĺženie (o 6 týždňov) materského pre všetky pracujúce matky - namiesto špekulatívnej možnosti zvýšenia materského cez dobrovoľné nemocenské poistenie.

Žiaľ namiesto zníženia daní a odvodov po nástupe novej vlády došlo naopak k masívnemu zvyšovaniu sadzieb daní a zvyšovaniu vymeriavacích základov na odvody, či „zodvodneniu" všetkých príjmov na dohody.

Aktuálne vydanie „Daňových a odvodových tipov" tak znova upozorňuje na možnosti, ako si v roku 2013, po dramatickom zvýšení daní a odvodov, legálne znížiť daňové a odvodové povinnosti. V knihe je osobitný priestor venovaný najzávažnejším novinkám roka 2013 – zavedeniu odvodov z dohôd, zmenám pri platení odvodov z podielov na zisku a zmenám týkajúcim sa autorov a umelcov. V knihe nenájdete „politiku" ale vecné zhodnotenie súčasného stavu a zaujímavé tipy, ako si v súlade s platnými zákonmi pomôcť.