Mzdárske zákony 2015

A komentár k legislatívnym zmenám

Cena: 5,50 EUR

kód:201503

Knihy

predaj ukončený

Komentár k legislatívnym zmenám k 01.01.2015 cca 34 strán
Zákonník práce
Zákon o sociálnom poistení
Zákon o zdravotnom poistení
Zákon o dani z príjmov
Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca
Zákon o minimálnej mzde
Zákon o cestovných náhradách
Zákon o službách zamestnanosti
Zákon o sociálnom fonde
Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca