Mzdárske zákony 2017

Cena: 5,50 EUR

kód:20170100

Knihy

predaj ukončený

Mzdárske zákony 2017

V poradí tretia edícia „Mzdárskych zákonov“ vychádza 10. januára 2017. Nájdete tu aktuálne plné znenia zákonov platné pre rok 2017: Zákonník práce, zákon o dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a ďalšie zákony, ktoré potrebujete mať poruke pri práci v mzdovej učtárni. Samozrejmosťou je komentár k legislatívnym zmenám pre rok 2017.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Variabilný symbol uveďte 20170100       Špecifický symbol uveďte Vaše IČO, resp. ponechajte prázdne a do poznámky  pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko