Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

kód Názov / školenie / kniha Cena
20230322 Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022, Webinár 22.03.2023 99,00 EUR Detail predaj ukončený