1

Krok 1

2

Krok 2

3

Krok 3

Krok 1

Registrácia zadarmo  

Zadarmo

 • prístup na odomknutý obsah
 • bez prístupu k uzamknutému obsahu a bez možnosti položiť otázky
 • rýchlejšie zadávanie vašich objednávok v E-shope

Registrácia "Obsah-Materská 2022" platná do 31.12.2022

cena s DPH

24,00 €

(do 31.12.2022 + bonus od 1.1.2023 do 31.3.2023 "dobeh" 3 mesiace zdarma)
 • prístup na odomknutý obsah
 • plný prístup k článkom s témou materská
 • zľavy na semináre a publikácie
 • bez možnosti položiť Jozefovi Mihálovi otázky

Registrácia "občan" platná do 31.12.2022

cena s DPH

96,00 €

(do 31.12.2022 + bonus od 1.1.2023 do 31.3.2023 "dobeh" 3 mesiace zdarma)
 • prístup na odomknutý obsah
 • plný prístup k článkom s témou materská
 • zľavy na semináre a publikácie
 • možnosť položiť Jozefovi Mihálovi osobné otázky k téme materská

Registrácia "obsah" platná do 31.12.2022

cena s DPH

48,00 €

(do 31.12.2022 + bonus od 1.1.2023 do 31.3.2023 "dobeh" 3 mesiace zdarma)
 • plný prístup k všetkým článkom
 • zľavy na semináre a publikácie
 • bez možnosti položiť Jozefovi Mihálovi otázky

Registrácia "profesionál" platná do 31.12.2022

cena s DPH

192,00 €

(do 31.12.2022 + bonus od 1.1.2023 do 31.3.2023 "dobeh" 3 mesiace zdarma)
 • plný prístup k všetkým článkom
 • zľavy na semináre a publikácie
 • možnosť položiť Jozefovi Mihálovi otázky ku všetkým témam

Krok 2

Krok 3