Téma: zmeny 2022

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov (akt. 9.12.2023)

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Otcovská dovolenka (aktualizované 5.10.2022, 21.10.2022, 10.12.2022)

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

13. dôchodok v roku 2022

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 15.6.2022)

SZČO a stravné v roku 2022

Metodické usmernenie FS SR k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022 (aktualizované 7.4.2022)

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Novela Zákonníka práce, schválená v NR SR dňa 15.3.2022

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za február 2022

"Prvá pomoc" pre SZČO za marec 2022 (aktualizované 1.4.2022)

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.3.2022

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.13 ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.10 PRECHODNÉ USTANOVENIA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.9 ÚRADY PRÁCE A ÚSTREDIE PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.8 VRÁTENIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.6 VÝPLATA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.3 SUMA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7. ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

"Prvá pomoc" za november 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

Oplatí sa počkať so žiadosťou o starobný dôchodok až na január 2022?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2021/2022

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Mzdové veličiny 2022

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Minimálne mzdové nároky 2022

Minimálna mzda 2022

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?