Téma: zmeny 2023

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

SZČO a stravné v roku 2023

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve

Zvýšenie súm stravného od 1.10.2023 (aktualizované 22.9.2023)

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.7.2023

Výška minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

Valorizácia dôchodkov k 1.7.2023. Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 9.6.2023)

Výška minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Aké zmeny môžeme očakávať v rezorte sociálnych vecí od "úradníckej vlády"?

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

Rodičovský príspevok na deti, ktoré neboli prijaté do štátnej škôlky (aktualizované 6.6.2023)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 13. PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.6 VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ OD 1. JANUÁRA 2023

Zvýšenie súm stravného od 1.6.2023 (Aktualizované 20.5.2023)

Dotácia na stravovanie ("obedy zadarmo") a daňový bonus od 1.5.2023

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.4.2023

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné, § 140 zákona o sociálnom poistení

Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov

Zvýšenie príplatkov ku mzde od 1. júna 2023

Odvodová odpočítateľná položka v zákone o sociálnom poistení

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.1.2023

Odvody 2023

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Stravovacie poukážky v elektronickej forme od 1.1.2023

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Zmeny pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím od 1.1.2023

Predĺženie nároku na vdovské a vdovecké dôchodky od 1.1.2023

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA ŽIEN OD 1. JÚNA 2022

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Prečo sa nevalorizujú minimálne dôchodky? (aktualizácia 4.11.2022)

Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023 (aktualizácia 7.12.2022)

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Požiadať o dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať na január 2023? (akt. 2.12.2022)

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Rodičovský dôchodok

Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (aktualizované 7.10.2022)

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.1.2023

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Minimálna mzda 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Registrácie a prístupy na stránke www.relia.sk od 1.7.2023