Téma: zmeny 2024

Požiadať o dôchodok v roku 2024 alebo v roku 2025?

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.3.2024 do 30.6.2024

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2024: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Poskytovanie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny sa predlžuje do 4. marca 2025

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 23.2.2024

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí zamestnaneckých akcií

Deň Ústavy od roku 2024 už nie je dňom pracovného pokoja

Zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie v rokoch 2024 - 2027

Oprava § 26 a § 140 zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2024

Materské absolventky SŠ, VŠ, od 1. januára 2024

Pomoc pri splácaní hypoték stručne

Daňový bonus na zaplatené úroky + mimoriadny bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky + príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Minimálna daň právnickej osoby od roku 2024

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..."

Odvody 2024

Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

Mzdové veličiny 2024

Semináre a webináre v období december 2023 - február 2024

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2024

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Minimálna mzda 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Registrácie a prístupy na stránke www.relia.sk