Téma: stravovanie

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024 (aktualizácia 25.6.2024)

Zvýšenie súm stravného od 1.10.2023 (aktualizované 22.9.2023)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Zvýšenie súm stravného od 1.6.2023 (Aktualizované 20.5.2023)

Stravovacie poukážky v elektronickej forme od 1.1.2023

Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023 (aktualizácia 7.12.2022)

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022 (aktualizované 7.4.2022)

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.2 KOMU MÔŽE Z-TEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.1 KOMU JE Z-TEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Konatelia, spoločníci a stravovanie

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Stravovanie "dohodárov" od 1.3.2021

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane (2020)

Stravovanie zamestnancov (2020)

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.7.2019

Príspevky na rekreáciu - príspevky na stravovanie: v čom sa zhodujú a v čom líšia?

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.6.2018

Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov rok 2018

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.12.2016