Téma: zdravotné poistenie

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

Zrušenie povinnosti oznamovať údaje o zamestnancoch v 2. kategórii rizika

Odvody 2021

Mzdové veličiny 2021

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 12. ODVODY ROK 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 9. POISTENCI ŠTÁTU NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 7. SAMOPLATITELIA – ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 6. PODIELY NA ZISKU

Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.1 SZČO ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO

Kniha ODVODY: Kapitola 4.4 PRÍJEM Z NEPLATNE SKONČENÉHO PRÁVNEHO VZŤAHU

Kniha ODVODY: Kapitola 4.3 VYKAZOVANIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Kniha ODVODY: Kapitola 3.8 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŠTRAJK

Kniha ODVODY: Kapitola 3.7 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŽENA NA MATERSKEJ DOVOLENKE BEZ POBER. MATERSKÉHO

Kniha ODVODY: Kapitola 3.6 OZNAMOVACIE POVINNOSTI OTEC POBERAJÚCI MATERSKÉ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.5 OZNAMOVACIE POVINNOSTI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha ODVODY: Kapitola 3.4 OZNAMOVACIE POVINNOSTI MATERSKÁ DOVOLENKA, MATERSKÉ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.3 OZNAMOVACIE POVINNOSTI PRÁCENESCHOPNOSŤ, OČR, DLHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.2 OZNAMOVACIE POVINNOSTI NEPLATENÉ VOĽNO, ABSENCIA

Kniha ODVODY: Kapitola 3. OZNAMOVACIE POVINNOSTI POČAS TRVANIA ZAMESTNANIA

Kniha ODVODY: Kapitola 2.11 PRIHLASOVANIE SÚBEŽNÝCH PRÁVNYCH VZŤAHOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.10 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STAROSTA, POSLANCI OBCÍ, VÚC

Kniha ODVODY: Kapitola 2.9 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Kniha ODVODY: Kapitola 2.8 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.7 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Kniha ODVODY: Kapitola 2.6 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.5 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY DÔCHODCOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.4 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY

Kniha ODVODY: Kapitola 2.3 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRACOVNÝ POMER

Kniha ODVODY: Kapitola 2.2 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Kniha ODVODY: Kapitola 2. REGISTRAČNÉ POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM

Kniha ODVODY: Kapitola 1.7 SADZBY POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.6 ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.5 ZAMESTNANEC, VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.4 ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Kniha ODVODY: Kapitola 1.3 DOHODY A ODVODY

Kniha ODVODY: Kapitola 1.1 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)