Téma: daň z príjmov

Príspevok na rekreáciu - zmeny od 1.1.2025

Koniec školského roka 2023/2024 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia (akt. 27.6.2024)

Daňový bonus na deti pri zmene počtu detí počas roka

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2024: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Dodatočné daňové priznanie a dopady na sociálne poistenie

Preukazovanie nárokov na daňové zvýhodnenia - nezdaniteľné časti, daňové bonusy

Ročný prehľad kurzov - rok 2023

Daňový bonus na deti a oprávnené osoby

Ako môže SZČO v daňovom priznaní za rok 2023 "vyšpekulovať" čo najvyššiu sumu daňového bonusu na deti?

Príjem rodičov v daňovom priznaní za rok 2023, ktorý je potrebný na získanie plného daňového bonusu na deti

Je možné vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý nemal žiaden zdaniteľný príjem?

Zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku na 10 %

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí zamestnaneckých akcií

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Povinnosti zamestnávateľa a opravy chýb

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Nároky zamestnanca na nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ich preukazovanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania, nedoplatkov, preplatkov, bonusov...

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Elektronické doručovanie dokladov

DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a PEPP

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Pomoc pri splácaní hypoték stručne

Daňový bonus na zaplatené úroky + mimoriadny bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky + príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Daňový bonus na dieťa

Stabilizačný príspevok zdravotníkom a zamestnancom v sociálnych službách a jeho vrátenie

Minimálna daň právnickej osoby od roku 2024

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 20.1.2024)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (akt. 21.1.2024)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (akt. 20.1.2024)

Mzdové veličiny 2024

SZČO a stravné v roku 2023

Koniec školského roka 2022/2023 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 27. DAŇ Z PRÍJMOV - OPRAVA CHÝB

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 26. DAŇ Z PRÍJMOV - ĎALŠIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 25. DAŇ Z PRÍJMOV - PREUKAZOVANIE NÁROKOV ZAMESTNANCA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 24. DAŇ Z PRÍJMOV - ROČNÉ ZÚČTOVANIE

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 23. DAŇ Z PRÍJMOV - VÝPOČET MESAČNÝCH PREDDAVKOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 22. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 21. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ZAMESTNANEC)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 20. DAŇ Z PRÍJMOV - NEZDANITEĽNÉ ČASTI

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 19. DAŇ Z PRÍJMOV - ZDANITEĽNÉ PRÍJMY ZAMESTNANCA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 18. DAŇ Z PRÍJMOV - ZÁKLADNÉ POJMY

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 13. PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 12. PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 11. REKREÁCIA ZAMESTNANCOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 9. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

Dotácia na stravovanie ("obedy zadarmo") a daňový bonus od 1.5.2023

Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov (akt. 9.12.2023)

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddav." (akt. 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (aktualizované 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..." (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (aktualizované 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..." (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na zaplatené úroky

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na deti

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" (akt. 13.12.2022)

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2025 (aktualizované 20.6.2024)

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

SZČO a stravné v roku 2022

Metodické usmernenie FS SR k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Započítava sa tehotenské štipendium do vlastného príjmu manželky pri uplatnení nezdaniteľnej časti?

Ročné zúčtovanie za rok 2021: Uplatnenie poistného a príspevkov v V. oddiele "Žiadosti"

Pri uplatnení DB na deti za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské, ošetrovné a "Prvá pomoc"

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.9 DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.8 REKREAČNÝ POUKAZ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.6 OSOBY ZÚČASTNENÉ NA REKREÁCII

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.5 DETSKÉ TÁBORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.1 POVINNOSŤ Z-TEĽA POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10. PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.2 KOMU MÔŽE Z-TEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.1 KOMU JE Z-TEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.2 PRÍJMY ZO ZČ OSLOBODENÉ OD DANE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.1 PRÍJMY ZO ZČ, KTORÉ NIE SÚ PREDMETOM DANE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): ÚVOD

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na zaplatené úroky

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na deti

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO po "Daňovej revolúcii"

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2021/2022

Mzdové veličiny 2022

Rodičia - dotácia na stravovanie a daňový bonus

Postup zamestnávateľa pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa po 1.8.2021

Dotácia na stravu alebo zvýšený daňový bonus? Príklady - komu sa čo oplatí

"Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 (aktualizované 5.8.2021 a 6.8.2021)

Daňový bonus na deti v rokoch 2021 a 2022

Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Autori a umelci (2021/2022)

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

Ročný prehľad kurzov - rok 2020

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnancov za rok 2020: Všetko na jednom mieste

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Do nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 sa započíta aj pandemické nemocenské a ošetrovné

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Opravy chýb

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ich preukazovanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Spracovanie osobných údajov zamestnanca

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE DOKLADOV

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY ZA ROK 2020

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: DAŇOVÝ BONUS NA DETI ZA ROK 2020

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA ÚHRADY ZA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DDS

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELA/MANŽELKU

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: KEDY MÔŽE ZAMESTNANEC POŽIADAŤ O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: DÔCHODCA A PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DOBROVOĽNE

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: KEDY MUSÍ ZAMESTNANEC PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE

Mzdové veličiny 2021

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2020/2021

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021 (aktualizované 3.12.2020)

Podať daňové priznania a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 treba do 2. novembra 2020

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane (2020)

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Tipy VII. (2020): Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VII. (2020): Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti z 22.4.2020

Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Koronavírus a SZČO

Venovanie 2% zaplatenej dane

Daňové tlačivá vo mzdovej učtárni 2019/2020

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť príspevky na DDS

Nezdaniteľná časť na úhrady za kúpeľnú starostlivosť

Daňový bonus na deti

Daňový bonus na zaplatené úroky

Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Kedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie za rok 2019?

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 2019/2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2020 (závislá činnosť)

Mzdové veličiny 2020

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2020

Životné minimum od 1.7.2019 a dopady

Daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018

Nezdaniteľná časť na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou za rok 2018

Nezdaniteľná časť príspevky na III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie) za rok 2018

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2018

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" pre rok 2019

Tlačivo "Hlásenie o vyúčtovaní dane" za rok 2018

Tlačivo "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov" za rok 2018

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov" za rok 2018

Tlačivo "Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti" za rok 2018

Tlačivo "Vyhlásenie na zdanenie príjmov" pre rok 2019

Zamestnanec a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania za rok 2018

Kto musí podať daňové priznanie za rok 2018?

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Ubytovanie poskytnuté zamestnancovi - oslobodenie od dane

Daňový bonus na deti v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Daňový rezident SR od 1.1.2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 10. DOBROVOĽNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov" za rok 2017

Tlačivo "Vyhlásenie" na rok 2018

Tipy VI.: Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 7. PODIELY NA ZISKU

Tipy VI.: Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Príjem zamestnanca oslobodený od dane z poskytnutej dopravy do zamestnania

Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Trinásty a štrnásty plat

Nezdaniteľná časť na uhradené služby v kúpeľoch - novinka 2018

Mzdové veličiny 2018

Autori a umelci - dane a odvody 2004 - 2017

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Najzbytočnejší článok: Zamestnanecká prémia za rok 2016

Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania

Mzdové veličiny 2017

Niekoľko rád do roka 2017

Daňový bonus v rokoch 2016 a 2017

Nezdaniteľná časť príspevky na III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

Nezdaniteľná časť - dobrovoľné príspevky na II. pilier

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň" za rok 2016

Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pre rok 2017

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch - príklad

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch (okrem dividend)

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení od 1.1.2017 - okrem dividend

O rozpočte

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2016

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Komu pomôže zvýšenie paušálnych výdavkov?

Časový sled povinností mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní za rok 2016

Otázky k daňovým priznaniam a k ročnému zúčtovaniu (za rok 2016)

Nezdaniteľné časti sa nekrátia, ak daňovník mal príjem len časť roka

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2016 "dobrovoľne"

Kedy sa nemôže vykonať ročné zúčtovanie za rok 2016

Zamestnanec a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016

Kto musí podať daňové priznanie za rok 2016?

Paušálne výdavky od r. 2017

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016

Likvidujte!