Téma: dôchodok

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 13. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 10. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 11. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 9. TRINÁSTY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY 2024: OBSAH

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY 2024: ÚVOD

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Predčasný starobný dôchodok a možnosť pracovať

Výška minimálnych dôchodkov od 1.1.2025 (opravené)

Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia (akt. 27.6.2024)

Požiadať o predčasný dôchodok do 14.5.2024 alebo do konca roka 2024, alebo počkať na starobný dôchodok v roku 2025?

Predčasné starobné dôchodky od 15.5.2024

Požiadať o dôchodok v roku 2024 alebo v roku 2025?

DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

Mzdové veličiny 2024

13. dôchodok v roku 2023 (akt. 26.11.2023)

Kniha DÔCHODKY 2023: OBSAH

Valorizácia starobných dôchodkov v rokoch 2006 - 2025 (aktualizované 11.6.2024)

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY 2023: ÚVOD

Výška minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD

Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 4.12.2023)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 49. DÔCHODKY - VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 50. DÔCHODKY - MINIMÁLNY DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 51. DÔCHODKY - RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 48. DÔCHODKY - INVALIDNÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 47. DÔCHODKY - PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 46. DÔCHODKY - STAROBNÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 45. DÔCHODKY - ZÁKLADNÉ POJMY

Výška minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Mzdové veličiny 2023

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Predĺženie nároku na vdovské a vdovecké dôchodky od 1.1.2023

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Prečo sa nevalorizujú minimálne dôchodky? (aktualizácia 4.11.2022)

Oplatí sa využiť možnosť dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie?

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Požiadať o dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať na január 2023? (akt. 2.12.2022)

Dôchodok a doba štúdia

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Rodičovský dôchodok

Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (aktualizované 7.10.2022)

13. dôchodok v roku 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Oplatí sa počkať so žiadosťou o starobný dôchodok až na január 2022?

Mzdové veličiny 2022

Rodičovský dôchodok (rodičovský bonus)

Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Minimálny dôchodok sporiteľov od 1.5.2021

Vek 65 rokov ako výpovedný dôvod

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: DÔCHODCA A PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DOBROVOĽNE

Mzdové veličiny 2021

13. dôchodok v roku 2020

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 8. "ČESKOSLOVENSKÝ" DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY: Úvod

Minimálny dôchodok v roku 2021

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Dôchodkový vek po novom (od 1.1.2020)

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

Životné minimum od 1.7.2019 a dopady

Dôchodkový vek v rokoch 2019 - 2023

Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania za rok 2018

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákon o sociálnom poistení zmeny od 1.1.2018

Mzdové veličiny 2018

Mzdové veličiny 2017

Prečo sa nezvyšujú minimálne dôchodky

Naozaj sa v roku 2017 zvýšia všetky starobné dôchodky o viac ako 8 eur?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2016 "dobrovoľne"

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2017

Niekoľko rád do roka 2016

Ako Richter podvodom obral každého živnostníka o vyše 1000 eur

Zrušte podvod na živnostníkoch!