Téma: veličiny

Zvýšenie príplatkov ku mzde od 1. júna 2023

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Odvody 2023

Mzdové veličiny 2023

Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023 (aktualizácia 7.12.2022)

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2023

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

13. dôchodok v roku 2022

SZČO a stravné v roku 2022

Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022 (aktualizované 7.4.2022)

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Minimálna mzda 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Mzdové veličiny 2022

Rodičia - dotácia na stravovanie a daňový bonus

Postup zamestnávateľa pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa po 1.8.2021

Dotácia na stravu alebo zvýšený daňový bonus? Príklady - komu sa čo oplatí

"Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 (aktualizované 5.8.2021 a 6.8.2021)

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Daňový bonus na deti v rokoch 2021 a 2022

Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Ročný prehľad kurzov - rok 2020

Minimálne mzdové nároky 2022

Minimálna mzda 2022

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Mzdové veličiny 2021

13. dôchodok v roku 2020

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Príplatky ku mzde, prehľad za roky 2017 - 2021

Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Stravovanie zamestnancov (2020)

Príplatky ku mzde (2020)

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Minimálna mzda 2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2020 (závislá činnosť)

Mzdové veličiny 2020

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Životné minimum od 1.7.2019 a dopady

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.6.2019

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.7.2019

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Stravovanie zamestnancov v roku 2019

Cestovné náhrady v roku 2019

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.6.2018

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov rok 2018

Mzdové veličiny 2018

Odvody SZČO v roku 2018

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017