Téma: Zákonník práce

Cena práce a skutočné náklady zamestnávateľa na zamestnanca - rok 2024

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov - zmeny od 1.8.2024

Príspevok na rekreáciu - zmeny od 1.1.2025

Koniec školského roka 2023/2024 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024 (aktualizácia 25.6.2024)

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2025

Minimálna mzda 2025

Poskytovanie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny sa predlžuje do 4. marca 2025

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 18.4.2024

Deň Ústavy od roku 2024 už nie je dňom pracovného pokoja

Stabilizačný príspevok zdravotníkom a zamestnancom v sociálnych službách a jeho vrátenie

Mzdové veličiny 2024

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Pracovný kalendár

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2024

Zvýšenie súm stravného od 1.10.2023 (aktualizované 22.9.2023)

Koniec školského roka 2022/2023 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.7.2023

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 17. DOHODY

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 16. ŠPECIFICKÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 15. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 14. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 13. PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 12. PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 11. REKREÁCIA ZAMESTNANCOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 9. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 8. MZDA, PRÍPLATKY, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 7. PREKÁŽKY V PRÁCI

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 6. DOVOLENKA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 5. DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 4. PRACOVNÝ ČAS

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 3. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 2. PRACOVNÁ ZMLUVA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 1. ZÁVISLÁ PRÁCA

Zvýšenie súm stravného od 1.6.2023 (Aktualizované 20.5.2023)

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.4.2023

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Minimálna mzda 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Zvýšenie príplatkov ku mzde od 1. júna 2023

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Stravovacie poukážky v elektronickej forme od 1.1.2023

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Zmeny pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím od 1.1.2023

Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÁ ZMLUVA OD 1.11.2022

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Kniha Zákonník práce 2022: CENA PRÁCE A SKUTOČNÉ NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA

Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023 (aktualizácia 7.12.2022)

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Otcovská dovolenka (aktualizované 5.10.2022, 21.10.2022, 10.12.2022)

Kniha Zákonník práce 2022: ŠPECIFICKÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV

Kniha Zákonník práce 2022: PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Kniha Zákonník práce 2022: DOČASNÉ PRIDELENIE ZAMESTNANCA

Kniha Zákonník práce 2022: CEZHRANIČNÉ VYSIELANIE ZAMESTNANCOV

Kniha Zákonník práce 2022: PREKÁŽKY V PRÁCI

Kniha Zákonník práce 2022: PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA

Kniha Zákonník práce 2022: DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA

Kniha Zákonník práce 2022: SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÝ POMER, PRACOVNÁ ZMLUVA

Pracovný kalendár na rok 2022

Kniha Zákonník práce 2022: MZDA, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha Zákonník práce 2022: ZÁVISLÁ PRÁCA

Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÝ ČAS

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Kniha Zákonník práce 2022: DOHODY

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 15.6.2022)

Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022 (aktualizované 7.4.2022)

Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.1.2023

Novela Zákonníka práce, schválená v NR SR dňa 15.3.2022

Kniha Zákonník práce 2022: DOVOLENKA

Odmena za zamestnanecký vynález

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Minimálna mzda 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.9 DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.8 REKREAČNÝ POUKAZ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.6 OSOBY ZÚČASTNENÉ NA REKREÁCII

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.5 DETSKÉ TÁBORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.1 POVINNOSŤ Z-TEĽA POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10. PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.2 KOMU MÔŽE Z-TEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.1 KOMU JE Z-TEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Zamestnávateľ a kontrola zamestnancov v režime OTP (akt. 23.1.2022)

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Mzdové veličiny 2022

Konatelia, spoločníci a stravovanie

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa (2021)

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Príspevky na rekreáciu (2021)

ELDP a kalendárne dni vylúčených dôb pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

Stravovanie "dohodárov" od 1.3.2021

Minimálne mzdové nároky 2022

Minimálna mzda 2022

Skúšobná doba od 1. marca 2021

Zmena pri dočasnom pridelení zamestnanca od 1. marca 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov u zamestnancov mladších ako 33 rokov

Domácka práca a telepráca od 1. marca 2021

Práca detí starších ako 15 rokov od 1. marca 2021

Vek 65 rokov ako výpovedný dôvod

Je nárok na príspevok z opatrenia č. 1 (3A) za platené sviatky - napr. za 1.1.2021, 6.1.2021 atď.?

Webináre: "Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni"

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Mzdové veličiny 2021

Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (Metodické usmernenie FS SR)

Príplatky ku mzde, prehľad za roky 2017 - 2021

Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane (2020)

Stravovanie zamestnancov (2020)

Špecifické pravidlá pre cezhraničné vysielanie vodičov (Smernica EU č. 2020/1057 z 15. júla 2020)

Podnikateľské kilečko

Priemerný zárobok (2020)

Mzda (2020)

Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy komplexne (2020)

Súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc"

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 1.7.2020

Závislá práca (2020)

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Príplatky ku mzde (2020)

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Trinásty a štrnásty plat (2020)

Cezhraničné vyslanie zamestnanca do Českej republiky (2020)

Cezhraničné vyslanie zamestnanca (2020)

Pracovný čas (2020)

Dohody (2020)

Domácka práca a telepráca (2020)

Dovolenka (2020)

Krátenie dovolenky v období pandémie

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

3A alebo 3B?

Je dobrý nápad skracovať v čase pandémie zamestnancom pracovné úväzky?

Ako získať čo najvyšší príspevok ak ste zamestnávateľ s poklesom tržieb?

Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Pandémia a sviatky: na čo má zamestnanec nárok? Na mzdu, na náhradu mzdy za sviatok, či prekážku?

Zákonník práce - zmeny od 4. apríla 2020

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti)

Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Príspevky na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Pandémia a dočasné pridelenie zamestnanca

Pandémia a výpovede

Koronavírus a Zákonník práce

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Príspevok na rekreáciu v roku 2020

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa komplexne

Zamestnanci do 33 rokov majú od roka 2020 nárok na 5 týždňov dovolenky, ak ...

Zvýši sa nárok na dovolenku zamestnancov starajúcich sa o dieťa?

Minimálna mzda 2020

Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.1.2020

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb od 30.7.2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.6.2019

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.7.2019

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Žiadosť o príspevok na rekreáciu - vzor

Nahlasovanie zamestnancov na Úrad verejného zdravotníctva SR

Povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta od 1.1.2019

Príspevky na rekreáciu - príspevky na stravovanie: v čom sa zhodujú a v čom líšia?

Materská 2019 - otec na materskej 2019

Zákaz doložky o mlčanlivosti o mzdových a pracovných podmienkach

Stravovanie zamestnancov v roku 2019

Cestovné náhrady v roku 2019

Novela zákona o službách zamestnanosti k 1.1.2019 - zamestnávanie cudzincov

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Trinásty a štrnásty plat v roku 2019

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Zákonník práce 2019: Kapitola 7.2 REKREÁCIA ZAMESTNANCOV A REKREAČNÉ POUKAZY

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.6.2018

Zákonník práce 2018: ÚVOD

Zákonník práce 2018: Kapitola 1. ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1.5.2018

Zákonník práce 2018: Kapitola 2. PRÍPLATKY KU MZDE

Zákonník práce 2018: Kapitola 3. TRINÁSTE A ŠTRNÁSTE PLATY

Zákonník práce 2018: Kapitola 4. CEZHRANIČNÉ VYSLANIE ZAMESTNANCA

Zákonník práce 2018: Kapitola 5. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Zákonník práce 2018: Kapitola 6. DOHODY

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Zákonník práce - 13. a 14. plat od 1.5.2018

Zákonník práce - príplatky za soboty, nedele, sviatky a nočné od 1.5.2018

Tipy VI.: Kapitola 2. DOHODY

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Trinásty a štrnásty plat

Zákonník práce - navrhované zmeny od 1.5.2018

Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov rok 2018

Zákon o nelegálnej práci zmeny od 1.1.2018

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2018

Na zvýšení minimálnej mzdy zarobí štát viac ako zamestnanci

Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie (evidovaných nezamestnaných) po 1.5.2017

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody

Ako môže po 1.5.2017 pracovať uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce?

Richterov boj s podvodníkmi na úradoch práce vrcholí....

Zákazom práce za vyššiu zamestnanosť!

Zo zvýšenia minimálnej mzdy získa štát viac ako pracujúci

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.12.2016

Minimálna mzda 2016

Minimálna mzda 2017