Téma: sociálne poistenie

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.6 AKÉ ODVODY A DAŇ Z PRÍJMU SA PLATIA, AK CHCETE MAX. MATERSKÚ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, NEMOCENSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 13. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 10. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 11. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 9. TRINÁSTY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY 2024: OBSAH

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY 2024: ÚVOD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Predčasný starobný dôchodok a možnosť pracovať

Výška minimálnych dôchodkov od 1.1.2025 (opravené)

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.7 ZAPOČÍTANIE DOBY ŠTÚDIA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.6 PODMIENKA MAŤ NAJMENEJ 270 DNÍ NEMOCENSKÉHO POISTENIA PRI MATERSKEJ ŽIEN

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA ŽIEN OD 1. JÚNA 2022

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Kniha MATERSKÁ 2024: OBSAH

Kniha MATERSKÁ 2024: ÚVOD

Požiadať o predčasný dôchodok do 14.5.2024 alebo do konca roka 2024, alebo počkať na starobný dôchodok v roku 2025?

Predčasné starobné dôchodky od 15.5.2024

Požiadať o dôchodok v roku 2024 alebo v roku 2025?

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.3.2024 do 30.6.2024

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2023 bola 1430 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2025?

Dodatočné daňové priznanie a dopady na sociálne poistenie

Zmena podmienky trvania nemocenského poistenia najmenej 270 dní pri materskej žien od 13.8.2023

Oprava § 26 a § 140 zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2024

Materské absolventky SŠ, VŠ, od 1. januára 2024

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

Odvody 2024

Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

Mzdové veličiny 2024

13. dôchodok v roku 2023 (akt. 26.11.2023)

Kniha DÔCHODKY 2023: OBSAH

Valorizácia starobných dôchodkov v rokoch 2006 - 2025 (aktualizované 11.6.2024)

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.8.2023 do 31.1.2024

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY 2023: ÚVOD

Výška minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD

Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 4.12.2023)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 49. DÔCHODKY - VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 50. DÔCHODKY - MINIMÁLNY DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 51. DÔCHODKY - RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 48. DÔCHODKY - INVALIDNÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 47. DÔCHODKY - PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 46. DÔCHODKY - STAROBNÝ DÔCHODOK

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 45. DÔCHODKY - ZÁKLADNÉ POJMY

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 44. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 43. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - MATERSKÉ

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 42. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - TEHOTENSKÉ

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 41. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - OŠETROVNÉ

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 40. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - NÁHRADA PRI PN, NEMOCENSKÉ

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 39. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - DVZ A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 38. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - ZÁKLADNÉ POJMY

Výška minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 31. SOCIÁLNE POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 30. SOCIÁLNE POISTENIE - PRERUŠENIE (§ 26) A VYLÚČENIE (§ 140)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 29. SOCIÁLNE POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 28. SOCIÁLNE POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.6 VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ OD 1. JANUÁRA 2023

Aké odvody a daň z príjmu treba zaplatiť, ak chcete maximálnu materskú v roku 2023 alebo v roku 2024

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné, § 140 zákona o sociálnom poistení

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov (akt. 9.12.2023)

Odvodová odpočítateľná položka v zákone o sociálnom poistení

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Odvody 2023

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Kniha MATERSKÁ 2023: OBSAH

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Predĺženie nároku na vdovské a vdovecké dôchodky od 1.1.2023

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA ŽIEN OD 1. JÚNA 2022

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Kniha MATERSKÁ 2023: ÚVOD

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Prečo sa nevalorizujú minimálne dôchodky? (aktualizácia 4.11.2022)

Oplatí sa využiť možnosť dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie?

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Požiadať o dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať na január 2023? (akt. 2.12.2022)

Dôchodok a doba štúdia

Rodičovský dôchodok

Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (aktualizované 7.10.2022)

Otcovská dovolenka (aktualizované 5.10.2022, 21.10.2022, 10.12.2022)

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: ÚVOD K DRUHÉMU VYDANIU

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: OBSAH

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

13. dôchodok v roku 2022

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 15.6.2022)

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za február 2022

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.3.2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.13 ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.3 SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): ÚVOD

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Odklad splatnosti poistného do SP za december 2021

Pandemický rodičovský príspevok 31.12.2021 končí

Oplatí sa počkať so žiadosťou o starobný dôchodok až na január 2022?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Odklad splatnosti poistného do SP za november 2021

Zrušenie tzv. pandemickej PN

Odklad splatnosti poistného do SP za október 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

Mzdové veličiny 2022

Rodičovský dôchodok (rodičovský bonus)

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Kniha MATERSKÁ 2022: OBSAH

Kniha MATERSKÁ 2022: ÚVOD

Otec je na materskej, môže ísť dieťa do škôlky?

Aké odvody a daň z príjmu treba zaplatiť, ak chcem maximálnu materskú?

SZČO a poistenie v SP pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2 od júla 2021

Autori a umelci (2021/2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za máj 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

ELDP a kalendárne dni vylúčených dôb pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

Zmeny pri pandemickom rodičovskom príspevku od apríla 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

Minimálny dôchodok sporiteľov od 1.5.2021

Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Nárok na materské u otca - zmena od 1.5.2021 (akt. 17.5.2021)

Tehotenské a pandemický rodičovský príspevok (aktualizácia 22.4.2021)

Tehotenské - ako požiadať o tehotenské

Nová kniha MATERSKÁ 2021

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti a SOS dotácia

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Materské: Kalendár (otec, resp. iný poistenec)

Tehotenské a materské: Kalendár (matka, nástup na materské 6 týždňov pred pôrodom)

Tehotenské a materské: Kalendár (matka, nástup na materské 8 týždňov pred pôrodom)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: OBSAH

Kniha MATERSKÁ 2021: ÚVOD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Princíp "druhej šance" (novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2021)

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

"Pandemická" a "klasická" práceneschopnosť a nemocenské

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Identifikačné číslo právneho vzťahu na účely zákona o sociálnom poistení

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Odvody 2021

Mzdové veličiny 2021

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

13. dôchodok v roku 2020

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (aktualizácia 9.12.2020)

Kniha ODVODY: Kapitola 12. ODVODY ROK 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 10. POISTENCI ŠTÁTU NA SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 8. DOBROVOĽNÉ SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 6. PODIELY NA ZISKU

Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.2 SZČO - SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO

Kniha ODVODY: Kapitola 4.5 EVIDENČNÝ LIST DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Kniha ODVODY: Kapitola 4.4 PRÍJEM Z NEPLATNE SKONČENÉHO PRÁVNEHO VZŤAHU

Kniha ODVODY: Kapitola 4.2 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV

Kniha ODVODY: Kapitola 4.1 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – MESAČNÝ VÝKAZ

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie (akt. 8.12.2021)

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19 (akt. 13.4.2021)

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Kniha ODVODY: Kapitola 3.8 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŠTRAJK

Kniha ODVODY: Kapitola 3.7 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŽENA NA MATERSKEJ DOVOLENKE BEZ POBER. MATERSKÉHO

Kniha ODVODY: Kapitola 3.6 OZNAMOVACIE POVINNOSTI OTEC POBERAJÚCI MATERSKÉ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.5 OZNAMOVACIE POVINNOSTI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha ODVODY: Kapitola 3.4 OZNAMOVACIE POVINNOSTI MATERSKÁ DOVOLENKA, MATERSKÉ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.3 OZNAMOVACIE POVINNOSTI PRÁCENESCHOPNOSŤ, OČR, DLHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.2 OZNAMOVACIE POVINNOSTI NEPLATENÉ VOĽNO, ABSENCIA

Kniha ODVODY: Kapitola 3.1 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kniha ODVODY: Kapitola 3. OZNAMOVACIE POVINNOSTI POČAS TRVANIA ZAMESTNANIA

Kniha ODVODY: Kapitola 2.11 PRIHLASOVANIE SÚBEŽNÝCH PRÁVNYCH VZŤAHOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.10 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STAROSTA, POSLANCI OBCÍ, VÚC

Kniha ODVODY: Kapitola 2.9 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Kniha ODVODY: Kapitola 2.8 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.7 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Kniha ODVODY: Kapitola 2.6 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.5 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY DÔCHODCOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.4 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY

Kniha ODVODY: Kapitola 2.3 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRACOVNÝ POMER

Kniha ODVODY: Kapitola 2.1 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Kniha ODVODY: Kapitola 2. REGISTRAČNÉ POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM

Kniha ODVODY: Kapitola 1.10 SADZBY POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.9 ROZHODUJÚCE OBDOBIE NA URČENIE VYM. ZÁKLADU NA SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.8 VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 8. "ČESKOSLOVENSKÝ" DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Kniha ODVODY: Kapitola 1.4 ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Kniha ODVODY: Kapitola 1.3 DOHODY A ODVODY

Kniha ODVODY: Kapitola 1.2 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY: Úvod

Tehotenské (aktualizácia 5.10.2020)

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Minimálny dôchodok v roku 2021

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila "Čestné vyhlásenie"

Tipy VII. (2020): Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 11. SLOVNÍK POJMOV A VELIČÍN

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Pandémia a rodičovský príspevok

Tipy VII. (2020): Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Úľavy na odvodoch v období pandémie (aktualizované 27.2.2022)

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie (aktualizované 17.3.2021)

Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Pandemické karanténne nemocenské

Pandemické ošetrovné

Koronavírus, karanténa a nemocenské

Denný vymeriavací základ pri výpočte ošetrovného alebo nemocenského

Koronavírus a ošetrovné

Koronavírus a SZČO

Koronavírus a Zákonník práce

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.16 MATERSKÉ A PRÁCA RESP. POBYT V ZAHRANIČÍ

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.15 NÁROK NA RIADNU DOVOLENKU ZA DOBU MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLEN

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.14 NEMOCENSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.13 OTEC NA MATERSKEJ – MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.12 REŤAZOVÝ PÔROD SZČO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.11 UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.10 MATKA CHCE PRACOVAŤ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.9 REŤAZOVÝ PÔROD ZAMESTNANKYŇA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.8 SPOLOČNÍK A KONATEĽ S.R.O.

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.6 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.5 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.4 KOMBINÁCIA POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POISTENIE PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.3 POLICAJTKY, VOJACI A DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.2 OTEC A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.1 MATKA A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 4. ROZHODUJÚCE OBDOBIE PRI VÝPOČTE MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 2. KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 1. STRUČNE O MATERSKOM

Maximálne materské priznané v roku 2020

Zmluva o výkone športového odborníka - odvody od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Dôchodkový vek po novom (od 1.1.2020)

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

Otec na materskej - dieťa v škôlke

Dávka v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke - na čo si dať pozor

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Prednášky MATERSKÁ (jar 2019)

Dôchodkový vek v rokoch 2019 - 2023

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody profesionálnych športovcov ako zamestnancov v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Materská 2019 - otec na materskej 2019

Inštrukcie k tomu, ako sa brániť proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nepriznaní materského

Žaloba proti Sociálnej poisťovni - vzor

Odvolanie voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne - vzor

Zamietnutie materskej otcovi - nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa

Kniha MATERSKÁ 2019: Kapitola 1.8 ZMENY OD 1.1.2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Zmeny pri materskej v roku 2019

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 10. DOBROVOĽNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Otec na materskej 2018

Tipy VI.: Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Tipy VI.: Kapitola 3. ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Tipy VI.: Kapitola 2. DOHODY

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Zmeny pri prihlasovaní/odhlasovaní voči Sociálnej poisťovni od 1.1.2018

Trinásty a štrnásty plat

Kniha MATERSKÁ 2018: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV A VELIČÍN

Kniha MATERSKÁ 2018: Úvod

Zákon o sociálnom poistení zmeny od 1.1.2018

Mzdové veličiny 2018

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Zmeny pri materskej v roku 2018

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 7. TIPY

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 4. ROZHODUJÚCE OBDOBIE PRI VÝPOČTE MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 2. KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ

Video MATERSKÁ

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 1.7 ZÁKONNÍK PRÁCE – MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 1.6 PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA MATKY V ČASE KEDY OTEC POBERÁ MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 1.5 MOŽNOSTI PRÁCE V ČASE POBERANIA MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 1.4 NÁSTUP NA MATERSKÉ A DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 1.3 VÝŠKA MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ: Kapitola 1.2 NÁROK NA MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2018: Kapitola 1.1 ČO JE MATERSKÉ

Autori a umelci - dane a odvody 2004 - 2017

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Dokedy bude vláda skákať živnostníkom po hlave?

Odvody SZČO v roku 2018

Pravidelný a nepravidelný príjem

Otec na materskej - kedy a ako môže popri poberaní materského pracovať

Otec na materskej 2017 - zhrnutie

Tabuľky odvodov 2017

Otec na materskej 2017

Mzdové veličiny 2017

Naozaj sa v roku 2017 zvýšia všetky starobné dôchodky o viac ako 8 eur?

SZČO a odvody 2017

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2017

Zvýšenie materského od 1.5.2017

Strop pre výpočet nemocenských dávok a náhrady príjmu pri práceneschopnosti od r. 2017

Zvýšenie max. vymeriavacích základov v sociálnom poistení od r. 2017

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016