Téma: SZČO

Kniha ODVODY: Kapitola 12. ODVODY ROK 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.2 SZČO SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.1 SZČO ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO

SZČO a podmienka poistenia v Sociálnej poisťovni na čerpanie príspevku z opatrenia č. 2

Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Pokles tržieb (platné od 1.11.2020)

Prevádzka

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 1.11.2020)

SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Mzdové veličiny 2018

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Dokedy bude vláda skákať živnostníkom po hlave?

Odvody SZČO v roku 2018

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017

Oplatí sa v roku 2017 prejsť na živnosť?

Niekoľko rád do roka 2017

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Komu pomôže zvýšenie paušálnych výdavkov?

Paušálne výdavky od r. 2017

SZČO a odvody 2017

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016

Ako Richter podvodom obral každého živnostníka o vyše 1000 eur

Zrušte podvod na živnostníkoch!