Téma: tlačivá

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2024: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Preukazovanie nárokov na daňové zvýhodnenia - nezdaniteľné časti, daňové bonusy

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Nároky zamestnanca na nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ich preukazovanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Elektronické doručovanie dokladov

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Daňový bonus na dieťa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 20.1.2024)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (akt. 21.1.2024)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (akt. 20.1.2024)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 36. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 31. SOCIÁLNE POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddav." (akt. 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (aktualizované 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..." (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (aktualizované 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..." (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" (akt. 13.12.2022)

Ročné zúčtovanie za rok 2021: Uplatnenie poistného a príspevkov v V. oddiele "Žiadosti"

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.3.2022

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2021/2022

Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.10.2021 - zrušenie niektorých oznamovacích povinností

ELDP a kalendárne dni vylúčených dôb pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

Princíp "druhej šance" (novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2021)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: Spracovanie osobných údajov zamestnanca

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE DOKLADOV

Zrušenie povinnosti oznamovať údaje o zamestnancoch v 2. kategórii rizika

Identifikačné číslo právneho vzťahu na účely zákona o sociálnom poistení

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2020/2021

Kniha ODVODY: Kapitola 4.5 EVIDENČNÝ LIST DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Kniha ODVODY: Kapitola 4.4 PRÍJEM Z NEPLATNE SKONČENÉHO PRÁVNEHO VZŤAHU

Kniha ODVODY: Kapitola 4.3 VYKAZOVANIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Kniha ODVODY: Kapitola 4.2 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV

Kniha ODVODY: Kapitola 4.1 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – MESAČNÝ VÝKAZ

Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 2019/2020

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" pre rok 2019

Tlačivo "Hlásenie o vyúčtovaní dane" za rok 2018

Tlačivo "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov" za rok 2018

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov" za rok 2018

Tlačivo "Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti" za rok 2018

Tlačivo "Vyhlásenie na zdanenie príjmov" pre rok 2019

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov" za rok 2017

Tlačivo "Vyhlásenie" na rok 2018

Zmeny pri prihlasovaní/odhlasovaní voči Sociálnej poisťovni od 1.1.2018

Zákon o sociálnom poistení zmeny od 1.1.2018

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň" za rok 2016

Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pre rok 2017

Časový sled povinností mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní za rok 2016