Téma: zákon o službách zamestnanosti

Zákazom práce za vyššiu zamestnanosť!