Témy: daň z príjmov, sociálne poistenie, zdravotné poistenie

Dodatočné daňové priznanie a dopady na sociálne poistenie

Preukazovanie nárokov na daňové zvýhodnenia - nezdaniteľné časti, daňové bonusy

Ročný prehľad kurzov - rok 2023

Daňový bonus na deti a oprávnené osoby

Ako môže SZČO v daňovom priznaní za rok 2023 "vyšpekulovať" čo najvyššiu sumu daňového bonusu na deti?

Príjem rodičov v daňovom priznaní za rok 2023, ktorý je potrebný na získanie plného daňového bonusu na deti

Je možné vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý nemal žiaden zdaniteľný príjem?

Zmena podmienky trvania nemocenského poistenia najmenej 270 dní pri materskej žien od 13.8.2023

Zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku na 10 %

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí zamestnaneckých akcií

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Povinnosti zamestnávateľa a opravy chýb

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Nároky zamestnanca na nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ich preukazovanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania, nedoplatkov, preplatkov, bonusov...

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Elektronické doručovanie dokladov

DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a PEPP

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie v rokoch 2024 - 2027

Minimálne preddavky a minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie počas roka 2024

Oprava § 26 a § 140 zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2024

Materské absolventky SŠ, VŠ, od 1. januára 2024

Pomoc pri splácaní hypoték stručne

Daňový bonus na zaplatené úroky + mimoriadny bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky + príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Daňový bonus na dieťa

Stabilizačný príspevok zdravotníkom a zamestnancom v sociálnych službách a jeho vrátenie

Minimálna daň právnickej osoby od roku 2024

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 20.1.2024)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..."

Odvody 2024

Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (akt. 21.1.2024)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (akt. 20.1.2024)

Mzdové veličiny 2024

13. dôchodok v roku 2023 (akt. 26.11.2023)

Valorizácia starobných dôchodkov v rokoch 2006 - 2023

SZČO a stravné v roku 2023

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve

Koniec školského roka 2022/2023 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 4.12.2023)

Výška minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Aké odvody a daň z príjmu treba zaplatiť, ak chcete maximálnu materskú v roku 2023 alebo v roku 2024