Témy: daň z príjmov, sociálne poistenie, zdravotné poistenie

Valorizácia starobných dôchodkov v rokoch 2006 - 2023

SZČO a stravné v roku 2023

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve

Koniec školského roka 2022/2023 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

Valorizácia dôchodkov k 1.7.2023. Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 9.6.2023)

Výška minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" za rok 2023

Aké odvody a daň z príjmu treba zaplatiť, ak chcete maximálnu materskú v roku 2023 alebo v roku 2024

Dotácia na stravovanie ("obedy zadarmo") a daňový bonus od 1.5.2023

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné, § 140 zákona o sociálnom poistení

Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov

Odvodová odpočítateľná položka v zákone o sociálnom poistení

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Odvody 2023

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddav." (akt. 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (aktualizované 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..." (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (aktualizované 10.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..." (akt. 13.12.2022)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na zaplatené úroky

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na deti

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Predĺženie nároku na vdovské a vdovecké dôchodky od 1.1.2023

Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Prečo sa nevalorizujú minimálne dôchodky? (aktualizácia 4.11.2022)

Oplatí sa využiť možnosť dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie?

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Požiadať o dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať na január 2023? (akt. 2.12.2022)

Dôchodok a doba štúdia