Témy: daň z príjmov, sociálne poistenie, zdravotné poistenie

Odvody 2023

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na zaplatené úroky

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na deti

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Predĺženie nároku na vdovské a vdovecké dôchodky od 1.1.2023

Daňový bonus od 1.1.2023 (pripravovaná novela zákona o dani z príjmov)

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Prečo sa nevalorizujú minimálne dôchodky? (aktualizácia 4.11.2022)

Oplatí sa využiť možnosť dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie?

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Požiadať o dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať na január 2023? (akt. 10.11.2022)

Dôchodok a doba štúdia

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2023

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Rodičovský dôchodok (aktualizované 7.10.2022)

Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch (aktualizované 7.10.2022)

Otcovská dovolenka (aktualizované 5.10.2022, 21.10.2022)

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

13. dôchodok v roku 2022

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 15.6.2022)

SZČO a stravné v roku 2022

Metodické usmernenie FS SR k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca