Materiál zo seminára (január 2017)

Cena: 9,90 EUR

kód:20170300

Knihy

skladom

Materiál vo formáte A4 zo seminára "Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2017 + Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016" (január 2017).

 

84 strán autorského textu Jozefa Mihála + tlačivá používané u zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

 

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Variabilný symbol uveďte 20170300       Špecifický symbol uveďte Vaše IČO, resp. ponechajte prázdne a do poznámky  pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko