Uplatňovanie DPH pri dodávkach tovarov a služieb v praktických príkladoch - 2. deň, Bratislava 12.10.2018

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

Cena: 90,00 EUR

kód:20181012

Semináre - Ochrana osobných údajov

vypredané

Nahliadnite spolu s Ing. Martinom Ťažkým na problematiku uplatňovania DPH pri dodaní tovaru/služieb a získajte praktické odpovede na to, kto je povinný platiť daň, aké sú podmienky oslobodenia dodávky tovaru/služby od dane a ako postupovať v súlade s platným zákonom o DPH. Počas 2 dní plných príkladov z praxe získate na tomto seminári aj dôležité upozornenia na to, ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri „dobropisovaní“ dodávok,  vyhotovení faktúr, uvádzaní v daňovom priznaní, v kontrolnom, či súhrnnom výkaze. Venovať sa budeme aj trojstrannému obchodu alebo rozdielom medzi dodaním tovaru s jeho montážou a samostatným dodaním tovaru bez montáže.

 Upozorňujeme vás, že ide o 2-dňový seminár. V prípade, že nemáte záujem zúčastniť sa oboch dní, máte možnosť zakúpiť prvý alebo druhý deň seminára samostatne.

Program

 1. Deň: Uplatňovanie DPH pri dodávkach tovarov v praktických príkladoch
 • miesto dodania tovaru (pri dodávkach s prepravou, bez prepravy, s montážou)
 • vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby vopred, pri  opakovane dodávaných tovaroch)
 • dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom   daňovej povinnosti  (poľnohospodárske plodiny, predmety  zo železa  a ocele, predaj tovaru zahraničnou osobou)
 • dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 • trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov
 • opravy – „dobropisovanie“ dodávok, vyhotovenie faktúr, uvádzanie v daňovom priznaní,     v kontrolnom výkaze, v súhrnnom výkaze
 • diskusia
 1. Deň: Uplatňovanie DPH pri dodaní služieb v praktických príkladoch
 • miesto dodania služieb (služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, prepravné služby, atď)
 • vznik daňovej povinnosti (pri prijatí platby  vopred, pri  opakovane dodávaných  službách, pri obstaraných službách)
 • „samozdanenie“ služieb v tuzemsku dodaných zahraničnými osobami  (§ 69 ods. 2 a 3)
 • prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach v tuzemsku (§ 69 ods. 12 písm.j/)
 • opravy – „dobropisovanie“ dodávok, vyhotovenie faktúr, uvádzanie v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze, v súhrnnom výkaze
 • rôzne (nesprávne zdaňovanie náhrady škody, márnej jazdy, atď..)
 • diskusia

HARMONOGRAM:

 • 30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 00 – 11.00 prednáška
 • 00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora

Ing. Martin Ťažký, odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH. Zamestnanec finančnej správy SR. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe.

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed, nápojové občerstvenie.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.