Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 v Hoteli Kaskády , Kaskády (Sielnica) 27.11.2019

Hotel Kaskády (4*)

kód:201911270

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 (Kaskády november 2019)

Pripravujeme

PRIPRAVUJEME - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 (Kaskády november 2019)