Zákonník práce 2022: Závislá práca a mzda, Webinár 17.05.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20220517

Semináre - Zákonník práce 2022

predaj ukončený Sledujte Webinár

Webinár je venovaný vybraným okruhom Zákonníka práce s dôrazom na aktuálnosť zvolených tém.

Hovoriť budeme najmä o pôsobnosti Zákonníka práce - o definícií závislej práce, o tom, čo je a čo nie je závislá práca, čo sa posudzuje ako nelegálna práca.

Ďalšou témou je odmeňovanie zamestnancov - mzda, nárokovateľné príplatky, ďalšie formy a možnosti odmeňovania, priemerný zárobok.

Podrobne si rozoberieme aj aktuálnu novinku, tzv. sezónne práce s úľavami pri odvodoch.

V rámci záverečnej diskusie bude krátky priestor pozrieť sa na zmeny pri stravovaní od 1.5.2022, riešenie problémov pri čerpaní podpory v čase skrátenej práce a na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022.

*

1. Závislá práca

 • definícia závislej práce, znaky závislej práce
 • nelegálna práca, výpomoc rodinného príslušníka
 • práca spoločníkov a konateľov v s.r.o.
 • práca na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
 • práca na živnosť, na autorské zmluvy a pod.

*

2. Mzda a odmeňovanie zamestnancov

 • mzda, formy mzdy
 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • zákonné (nárokovateľné) príplatky
 • odmeňovanie pri dohodách
 • ďalšie možnosti odmeňovania a benefitov, daňové zvýhodnenia
 • náhrada mzdy
 • priemerný zárobok

*

3. Sezónna práca

 • novinka v Zákonníku práce - dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • čo je sezónna práca
 • špecifiká sezónnej práce
 • úľavy pri odvodoch

*

4. Ďalšie témy (stručne) a diskusia

 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022 (stručne k zmenám: elektronická PN, ochranná lehota tehotných žien)
 • diskusia

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete"). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V prípade vášho záujmu sa môžete zúčastniť na všetkých 4 webinároch, ktoré sme pre vás pripravili k Zákonníku práce v máji 2022, za výhodnú cenu:

http://www.relia.sk/obchod_detail.aspx?ID=2711

*