Materiál zo seminára "Zmeny k 1.5.2017 + materské"

Cena: 16,50 EUR

kód:20170400

Knihy

skladom

Materiál vo formáte A4 zo seminára " Zmeny k 1.5.2017 - Práca evidovaných nezamestnaných – sezónne práce - materské" (apríl 2017).

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Variabilný symbol uveďte 20170400       Špecifický symbol uveďte Vaše IČO, resp. ponechajte prázdne a do poznámky  pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko