Témy: daň z príjmov, sociálne poistenie, zdravotné poistenie

13. dôchodok v roku 2020

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Zmeny v ošetrovnom od 1.1.2021

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19, ktoré vzniklo pri plnení pracovných povinností

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021 (aktualizované 3.12.2020)

Podať daňové priznania a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 treba do 2. novembra 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie, vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Tehotenské (aktualizácia 5.10.2020)

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Minimálny dôchodok v roku 2021

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane (2020)

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila "Čestné vyhlásenie"

Tipy VII. (2020): Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Pandémia a rodičovský príspevok

Tipy VII. (2020): Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Úľavy na odvodoch v období pandémie

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti z 22.4.2020

Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Pandemické karanténne nemocenské

Pandemické ošetrovné

Koronavírus, karanténa a nemocenské

Denný vymeriavací základ pri výpočte ošetrovného alebo nemocenského

Koronavírus a ošetrovné