Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020 , ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021 v hoteli Kaskády, Kaskády (Sielnica) 25.11.2020

25. – 27. 11.2020

Hotel Kaskády (4*)

kód:20201125

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč

Pripravujeme

  1. – 27. 11.2020 Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020 , ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021 v hoteli Kaskády – Sielnica ( 3 dňový   s lektormi :    J.Mihál, S. Ugróczy, V. Ozimý )