Téma: Top

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Opatrenie 3B za december 2021 až február 2022 (aktualizované 22.1.2022)

Zamestnávateľ a kontrola zamestnancov v režime OTP (akt. 6.1.2022)

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Registrácie na stránke www.relia.sk na začiatku roka 2022

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

3A alebo 3B?

Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti)

Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Pandemické karanténne nemocenské

Pandemické ošetrovné

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Minimálna mzda 2020

Rodičovský príspevok od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

Otec na materskej - dieťa v škôlke

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Prednášky MATERSKÁ (jar 2019)

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Žiadosť o príspevok na rekreáciu - vzor

Daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Príspevky na rekreáciu - príspevky na stravovanie: v čom sa zhodujú a v čom líšia?

Materská 2019 - otec na materskej 2019

Zákaz doložky o mlčanlivosti o mzdových a pracovných podmienkach

Daňový bonus na deti v roku 2019

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)