Registrácie na stránke www.relia.sk na začiatku roka 2022

Témy: Top,zmeny 2022

*

Na stránke www.relia.sk sa môžete registrovať a využívať naše služby týmito spôsobmi:

*

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov, ktoré sú zverejnené na stránke, a to vrátane uzamknutých častí a vrátane záznamov z webinárov. Napríklad počas roka 2021 na stránke pribudlo 200 odborných článkov a celkovo je na stránke vyše 600 článkov ... Súčasne získate zľavy v našom e-shope pri kúpe účasti na webinároch (10 eur/webinár) a pri kúpe kníh (5 eur/kniha).

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH - MATERSKÁ 2022" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov, týkajúcich sa materskej, vrátane textov najnovšej knihy "MATERSKÁ 2022", vrátane jej aktualizácie k 1. aprílu 2022 a vrátane plánovanej knihy "MATERSKÁ 2023", ktorá by mala byť zverejnená na jeseň 2022. V cene máte aj voľný prístup na webináre k materskej a záznamy z týchto webinárov. Prvá séria webinárov sa uskutočnila v decembri 2021 a sériu zopakujeme vo februári 2022.

*

Registrácia a zakúpenie služby "PROFESIONÁL" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov, ktoré sú zverejnené na stránke, a to vrátane uzamknutých častí a vrátane záznamov z webinárov, rovnako, ako pri registrácií "OBSAH". Okrem toho máte možnosť konzultácií na diaľku so mnou osobne. Hocikedy mi môžete zadať vašu otázku, odpoviem vám. A to na témy - pracovné právo, daň z príjmu zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie vrátane dávok zo sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky, dávky v nezamestnanosti...). Túto možnosť registrácie vám naozaj odporúčam, dostanete ako mzdová účtovníčka 100 % službu, presne takú, akú pri vašej ťažkej práci potrebujete. Ako keby ste mali v kancelárii pri sebe nového kolegu (a to mňa osobne), s ktorým sa môžete v prípade problémov alebo legislatívnych noviniek kedykoľvek porozprávať a poradiť. Za cenu mzdových nákladov za tri dni práce budem pre vás k dispozícií počas celého roka... Môžete sa pýtať na všetko, čo súvisí s vašimi povinnosťami a vám zverenými zamestnancami. Ak poskytujete na živnosť služby vedenia účtovníctva pre vašich klientov, môžete sa pýtať v ich mene na problémy, s ktorými sa na vás obracajú. Vaši zamestnanci a vaši klienti to určite ocenia.

*

Registrácia a zakúpenie služby "OBČAN" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov, týkajúcich sa materskej, vrátane textov najnovšej knihy "MATERSKÁ 2022", vrátane jej aktualizácie k 1. aprílu 2022 a vrátane plánovanej knihy "MATERSKÁ 2023", ktorá by mala byť zverejnená na jeseň 2022. V cene máte aj voľný prístup na webináre k materskej a záznamy z týchto webinárov. Okrem toho máte možnosť konzultácií na diaľku so mnou osobne na témy tehotenská dávka, materské, rodičovský príspevok, nemocenské, čerpanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke alebo k dôchodkom. Táto registrácia je pre vás výhodná, najmä ak potrebujete poradiť v čase, kedy sa chystáte na materstvo, alebo napríklad ako otec dieťaťa chcete získať čo najlepšie materské. Budem vám k dispozícii a môžete mi klásť otázky. Pozor, táto možnosť registrácie je určená len súkromným osobám, ktoré sa zaujímajú o materské alebo o dávky v nezamestnanosti, avšak nie je určená pre mzdové účtovníčky ani pre podnikateľov (SZČO), či zamestnávateľov. Pre nich je určená služba "PROFESIONÁL".

*

CENY SLUŽIEB V ROKU 2022, PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2022

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur

Služba "OBSAH - MATERSKÁ 2022" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 20 eur + 20 % DPH = 24 eur 

Služba "PROFESIONÁL" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 240 eur + 20 % DPH = 288 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná na 3 mesiace, stojí 120 eur + 20 % DPH = 144 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 120 eur + 20 % DPH = 144 eur

Služba "OBČAN" platná na 3 mesiace, stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

*

ZĽAVNENÉ CENY SLUŽIEB V ROKU 2022 PRI PREDĹŽENÍ PREDPLATNÉHO, CENY PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2022

Uprednostňujeme dlhodobý vzťah s našimi zákazníkmi, čo sa prejavuje aj v zľavách pre našich stálych klientov.

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 40 eur + 20 % DPH = 48 eur

Služba "OBSAH - MATERSKÁ 2022" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 10 eur + 20 % DPH = 12 eur 

Služba "PROFESIONÁL" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 160 eur + 20 % DPH = 192 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná na 3 mesiace, stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2022 stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

Služba "OBČAN" platná na 3 mesiace, stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur

*

Pri všetkých službách s platnosťou do 31.12.2022 získate ako bonus od 1.1.2023 do 31.3.2023 "dobeh" služby 3 mesiace zdarma, ak nevyužijete možnosť výhodnej registrácie na ďalšie obdobie roka 2023.

*

Upozorňujeme, že do konca januára 2022 nebudeme prijímať nové registrácie "OBČAN" a "PROFESIONÁL" (noví záujemcovia) - z dôvodu vysokej frekvencie webinárov v tom čase a teda i vyťaženosti Jozefa Mihála. Predĺženie registrácií stálych klientov bude možné aj v tomto období.

Registrácie na rok 2022 u stálych klientov je možné predlžovať po 1. januári 2022.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.