Téma: Top

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec 2020

Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Príspevky na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Pandémia a dočasné pridelenie zamestnanca

Pandémia a výpovede

Pandemické karanténne nemocenské

Pandemické ošetrovné

Koronavírus a pomoc štátu zamestnávateľom

Koronavírus, karanténa a nemocenské

Denný vymeriavací základ pri výpočte ošetrovného alebo nemocenského

Koronavírus a ošetrovné

Koronavírus a SZČO

Koronavírus a Zákonník práce

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Minimálna mzda 2020

Rodičovský príspevok od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

Otec na materskej - dieťa v škôlke

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Prednášky MATERSKÁ (jar 2019)

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Žiadosť o príspevok na rekreáciu - vzor

Daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Príspevky na rekreáciu - príspevky na stravovanie: v čom sa zhodujú a v čom líšia?

Materská 2019 - otec na materskej 2019

Zákaz doložky o mlčanlivosti o mzdových a pracovných podmienkach

Daňový bonus na deti v roku 2019

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)