Newsletter


BLOG

MZDÁRSKA ŠKOLA JOZEFA MIHÁLA

Od roku 2013 Vám formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky.

Tradične aj v roku 2016 budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnompoistení a zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).

Zapamätajte si trik týkajúci sa SZČO...

Zapamätajte si trik týkajúci sa SZČO, ktorý začínajú, respektíve končia s povinným poistením do Sociálnej poisťovne.

Ak SZČO doteraz nebola povinne poistená a bola jej predĺžená lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok s tým, že príjem prekročil stanovenú hranicu, povinné poistenie jej vzniká až od 1. októbra príslušného roka.

Dane a odvody spoločníkov a konateľov

Možno vás prekvapilo, že namiesto farbistého komentovania volieb predsedu SaS píšem znova o daniach a odvodoch. Nuž, už som raz taký, necharizmatický a suchý účtovník – ale hlavne si myslím, že práve tento článok sa vám môže hodiť.

ZDANENIE PRÍJMOV ZO ZAHRANIČIA

Pri posudzovaní ako má daňovník povinnosť zdaniť svoje príjmy dosiahnuté na Slovensku a v zahraničí, je dôležité správne posúdenie či daňovník je alebo nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky (SR).

Daňovník ktorý pracuje alebo podniká, respektíve dosahuje príjmy v zahraničí, je povinný podať v SR daňové priznanie zo všetkých svojich príjmov vtedy, ak sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a podľa medzinárodných zmlúv a dohovorov považuje za daňového rezidenta SR, resp. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) bod 1. zákona.

OTEC NA MATERSKEJ II.časť ukážky z novej knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)"

... Z pohľadu našej témy je tu najdôležitejšie ustanovenie § 49 ods. 2 písm. d), podľa ktorého materské môže poberať otec dieťaťa. A to v prípade, ak sa na tom s matkou dieťaťa dohodnú (dohodnú, že o dieťa sa bude starať otec – otec prevezme dieťa do starostlivosti), pričom uplynie najmenej 6 týždňov od pôrodu. Ďalšou podmienkou je, že matka sama nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok.

ZMLUVY KONATEĽA ALEBO SPOLOČNÍKA VO VLASTNEJ S.R.O. - Obchodný zákonník

Konateľ s.r.o. vykonáva svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka alebo na základe mandátnej zmluvy podľa § 566 Obchodného zákonníka.

 

K minimálnym dôchodkom (úryvok z novej knihy "DaOT V. 2016")

... Nie všetci poberatelia nízkych dôchodkov majú nárok zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Na zvýšenie nízkeho vypočítaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku má občan nárok len vtedy, ak dosiahol obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v rozsahu najmenej 30 rokov.

 

ďalšie články

MZDY.TV

Zákon o športe – 4. Zákon o športe – prehľad

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

Zákon o športe – 3. Dobrovoľníci

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

Zákon o športe – 2. Sponzoring

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

Zákon o športe – 1. Zmluvy, odmeňovanie, dane a odvody

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2015

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2015

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2016

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2016

Pozvánka na jesenné semináre Jozefa Mihála

Pozvánka na jesenné semináre Jozefa Mihála

Zmeny 2016 – 1. Novela Zákona o dani z príjmov k 01.01.2016

Novela Zákona o dani z príjmov k 01.01.2016

Agentúry dočasného zamestnávania

Video z Letnej mzdárskej školy - Zákonník práce, Agentúry dočasného zamestnávania. Video na mzdy.tv je voľne dostupné.

Zákonník práce 2015 – Výpomoc rodinného príslušníka

Zákonník práce 2015 – Výpomoc rodinného príslušníka

ďalšie videá

DRAK

Životné minimum k 1.7.2015 znova bez zmeny

Rovnako ako 1.7.2014 ani k 1.7.2015 sa nemení suma životného minima a zostáva tak na úrovni danej už od 1.7.2013.

Rovnako ako vlani nedošlo k medziročnému nárastu cien, ktoré sú východiskovým ukazovateľom pre zvýšenie sumy životného minima ale naopak, k poklesu týchto cien.

 Od 1.7.2015 tak zostávajú v platnosti až do 30.6.2016 sumy životného minima:

(Viac v DRAK-ovi (článok je voľne dostupný))

Elektronická encyklopédia mzdárov

DRAK = databáza riešení, aktualít a komentárov.

Databáza, pretože DRAK si dáva za cieľ zhromaždiť komplexnú databázu informácií, ktorú musíte respektíve potrebujete využívať k svojej práci účtovníka.

Riešení, pretože DRAK obsahuje nielen súbor komentovaných zákonov ale nájdete tu množstvo praktických príkladov a riešení konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávate.

Aktualít, pretože DRAK je internetové médium a to hovorí za všetko. Môže byť ešte niečo aktuálnejšie ako internet?

Komentárov, pretože DRAK obsahuje komentáre a výklad k najdôležitejším zákonom podľa príslušného odboru. 

Mzdové veličiny 2015

Stačí kliknúť a na tomto mieste získate prehľad o všetkých mzdových veličinách platných pre rok 2015, ktoré potrebujete pre svoju prácu.

Zdravotné poistenie 2015 - odpočítateľná položka

Hlavným cieľom novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1.1.2015 je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom. Stane sa tak zavedením odpočítateľnej položky - vymeriavací základ zamestnanca ktorý nepresiahne za rok 2015 sumu 6840 eur, sa zníži o odpočítateľnú položku a tak budú výsledné odvody zamestnanca a jeho zamestnávateľa nižšie ako pred zavedením tejto novinky.

ďalšie články

FACEBOOK

26.07.2016 14:12    3    
Krásny deň, krásne leto a krásne prázdniny a dovolenky ,-) Pre vaše info, na jeseň pripravujeme: september - október: jednodňové semináre k Zákonníku práce a zákonu o cezhraničnej spolupráci + daňové a odvodové tipy. november: Daňový a odvodový kolotoč (Mihál-Ozimý-Tužinský), Nitra, Bratislava, Žilina. 15.-16. november Praha - dvojdňový seminár, v kocke zhrnutie slovenského Zákonníka práce, daňových a odvodových predpisov (zamestnávateľ a zamestnanec). Cieľová skupina zahraničné spoločnosti ...

25.07.2016 08:36    54    1
Krásny deň, dnes o 18:00 sa vidíme v Prešove na proteste proti zlodejom v politike. Skutočných fanúšikov stránky osobne na mieste obdarujem knižkou ,-) Nezabudnite, že protesty sa konajú každý pondelok od 18:00 v Bratislave pred Bonaparte a k tomu postupne v mestách: 1.8. Trenčín - 8.8. Trnava - 15.8. Poprad - 22.8. Prievidza - 29.8. B.Bystrica a 5.9. Martin

24.07.2016 11:22    105    7
Pred pár dňami ste dostali pozdrav zo Sociálnej poisťovne? Skontrolujte si vo vlastnom záujme podľa tohto článku, či Vám Sociálna poisťovňa správne určila povinnosť poistenia a výšku odvodov.

22.07.2016 14:07    42    3
Ešte kým vyrazíte na zaslúžený víkendový oddych - v pondelok 25.7. pokračujú protesty proti zlodejom v politike (menovite Kalinak, Fico ...) v Prešove. Vidíme sa od 18:00 na Hlavnej, fanúšikovia stránky príďte sa porozprávať, nechať si poradiť a zobrať si knižku - teším sa na vás ;)

21.07.2016 17:11    113    36
Zlá správa pre vašich rodičov, ktorí majú kúsok lesa niekde na Horehroní alebo pod Tatrami. Čo sme si zvolili, to máme.

18.07.2016 11:47    24    2
Pozdravujem Vás z Letnej mzdárskej školy v Bratislave a teším sa dnes podvečer do Nitry, na ďalší protest za odvolávanie Kaliňáka - Svatoplukovo námestie od 18:00. Pre fanúšikov stránky je pripravených 70 knižiek ;)