FACEBOOK

10.12.2016 20:47    5    
AKO NAJVÝHODNEJŠIE VYPLATIŤ DIVIDENDY ZA ROKY 2011 - 2016 Pri úvahe, kedy a ako čo najvýhodnejšie spoločníkovi vyplatiť dividendy za roky 2011 až 2016 vychádzame z týchto skutočností, ktoré platia bez ohľadu na to, v ktorom roku boli, resp. budú v budúcnosti dividendy vyplatené. - poistné na zdravotné poistenie neplatia príjemcovia dividend, ktorí nie sú poistení v systéme zdravotného poistenia na Slovensku (pozor ak ide o daňových rezidentov iných štátov, platia v štáte daňovej rezidencie z p...

10.12.2016 09:50    11    
Aktuálne info o tlačivách "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti" na január 2017 a "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" za rok 2016 nájdete na www.relia.sk

09.12.2016 17:20    26    
Podrobnejší rozbor novely zákona o zdravotnom poistení na konci vikendu - na www.relia.sk