FACEBOOK

25.03.2017 12:46    44    3
Pred pár dňami sa tu súťažilo o televízor, lebo vás z ničoho nič bolo 50 tisíc. A zrazu je Vás už o dvetisíc viac. Ďakujem, ocením to zajtra v KC Dunaj.

25.03.2017 09:40    11    2
10. apríla začína v Košiciach séria 10 veľkých konferencií k Zákonu o športe. Ako jeden z lektorov vás pozývam na tieto podujatia - budete to potrebovať. Začíname v Košiciach, 11.4. Prešov, 12.4. Poprad a v máji nasledujú ďalšie mestá: 2.5. BB 3.5. ZA 4.5. TN 5.5. NR 10.5. TT 11.5. BA 25.5. BA

24.03.2017 10:19    166    27
Novela zákona o službách zamestnanosti je schválená, s účinnosťou od 1.5.2017. Pre vašu prax je najdôležitejšie: - od 1.5. si evidovaný nezamestnaný - uchádzač o zamestnanie (ďalej skratka UoZ) môže zarobiť mesačne až 100% životného minima, teda 198,09 eura, - UoZ však môže pracovať výlučne na dohodu a to v úhrne max. 40 kal. dní za rok (spočíta sa doba trvania všetkých dohôd, ktoré má v danom roku a súčet týchto dôb trvania všetkých dohôd môže byť max. 40 kal. dní), - v roku 2017 sa do to...

23.03.2017 10:57    175    12
Okrem matky môže ísť (po matke) na materskú aj otec. Ak chcete vedieť viac, vysvetlím vám to v 19-minútovom videu priamo z parlamentu. Povinné "čítanie" pre všetkých, čo chcú využiť túto možnosť. Naživo sa vidíme v nedeľu 26.3. od 18:00 v KC Dunaj - viď príslušná udalosť na FB.