Téma: daň z príjmov

Mzdové veličiny 2019

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Daňový rezident SR od 1.1.2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 10. DOBROVOĽNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov" za rok 2017

Tlačivo "Vyhlásenie" na rok 2018

Tipy VI.: Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 7. PODIELY NA ZISKU

Tipy VI.: Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Príjem zamestnanca oslobodený od dane z poskytnutej dopravy do zamestnania

Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Trinásty a štrnásty plat

Nezdaniteľná časť na uhradené služby v kúpeľoch - novinka 2018

Mzdové veličiny 2018

Autori a umelci - dane a odvody 2004 - 2017

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Najzbytočnejší článok: Zamestnanecká prémia za rok 2016

Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania

Mzdové veličiny 2017

Niekoľko rád do roka 2017

Daňový bonus v rokoch 2016 a 2017

Nezdaniteľná časť príspevky na III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie)

Nezdaniteľná časť dobrovoľné príspevky na II. pilier

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň" za rok 2016

Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pre rok 2017

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch - príklad

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch (okrem dividend)

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení od 1.1.2017 - okrem dividend

O rozpočte

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2016

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Komu pomôže zvýšenie paušálnych výdavkov?

Časový sled povinností mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní za rok 2016

Otázky k daňovým priznaniam a k ročnému zúčtovaniu (za rok 2016)

Nezdaniteľné časti sa nekrátia, ak daňovník mal príjem len časť roka

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2016 "dobrovoľne"

Kedy sa nemôže vykonať ročné zúčtovanie za rok 2016

Zamestnanec a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016

Kto musí podať daňové priznanie za rok 2016?

Paušálne výdavky od r. 2017

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016