Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021

Témy: daň z príjmov,zmeny 2021

*

V Národnej rade SR sa na októbrovej schôdzi (začína 20.10.2020) v druhom a treťom čítaní prerokuje návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Článok budeme aktualizovať v závislosti od definitívnej podoby schválenej novely.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DETI

  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 15 rokov
  • 23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 15 do 19 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa bude vyplácať na deti až do dovŕšenia veku 15 rokov (doteraz do 6 rokov) - poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Nárok na daňový bonus bude len do dovŕšenia 19 rokov (doteraz v zásade do skončenia štúdia na VŠ). Daňový bonus sa poslednýkrát vyplatí za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 19 rokov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.