Pokles tržieb (platné od 1.11.2020)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

Doplnené 1.2.2021: Pri skúmaní poklesu tržieb za mesiace roka 2021 sa naďalej ako východzie obdobie použije rok 2019!

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.