Tehotenské a pandemický rodičovský príspevok

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Tehotná žena má nárok na tehotenské (ak spĺňa podmienky, viď http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=523) aj v čase, kedy má príjem:

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne:

  • s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO
  • s čerpaním (klasického) rodičovského príspevku na staršie dieťa, poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské
  • s nemocenským, ak je počas tehotenstva práceneschopná, resp. je v karanténe
  • s materským, ktoré začne čerpať v období 8 až 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu

*

Problémom však je pandemický rodičovský príspevok.

*

Podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (viď § 1a ods. 2 nariadenia) pandemický rodičovský príspevok nepatrí oprávnenej osobe, ktorá je poberateľom dávky sociálneho poistenia (s výnimkou ošetrovného, podrobnosti viď v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=445).

Znamená to, že tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (resp. od 1. apríla 2021, odkedy je možné poberať novú dávku tehotenské), nemá nárok na pandemický rodičovský príspevok.

Na pandemický rodičovský príspevok za príslušný kalendárny mesiac tehotná žena nemá nárok ani v prípade, ak bude poberať tehotenské len za časť kalendárneho mesiaca.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.