Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.9.2022

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 31.5.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrení o sumách stravného a sumách "kilometrovného".
 
Vzhľadom na dĺžku trvania legislatívneho procesu možno odhadnúť, že nové sumy stravného a "kilometrovného" budú platné pravdepodobne od 1. septembra 2022, prípadne už od 1. augusta 2022.
 
*
 
Podľa návrhu opatrenia sa zvyšujú sumy stravného nasledovne:
  • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Podľa návrhu opatrenia sa zvyšujú sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Sumy "kilometrovného" sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. mája 2022 platili sumy stravného:

  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 117/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. mája 2022 platili sumy "kilometrovného":

  • 0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.