Téma: veličiny

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Príplatky ku mzde, prehľad za roky 2017 - 2021

Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Stravovanie zamestnancov (2020)

Príplatky ku mzde (2020)

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Minimálna mzda 2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2020 (závislá činnosť)

Mzdové veličiny 2020

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Životné minimum od 1.7.2019 a dopady

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.6.2019

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.7.2019

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Stravovanie zamestnancov v roku 2019

Cestovné náhrady v roku 2019

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.6.2018

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov rok 2018

Mzdové veličiny 2018

Odvody SZČO v roku 2018

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017